Referat (pdf)

Indholdsfortegnelse

 1. Referat af Vækstforums møde den 13. juni 2007, Bilag 1
 2. Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling - mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen, Bilag 2
 3. Resultatkontrakter i Regional Udvikling, Bilag 3.1Bilag 3.2
 4. Iværksætterprogram for vækstiværksættere - Handlingsplanens pkt. 6.4, Bilag 4
 5. Kapitalformidling - Handlingsplanens pkt. 6.7, Bilag 5.1Bilag 5.2
 6. Ansøgning fra Aarhus Universitet og Handels- og Ingeniørhøjskolen (AU-HIH) om støtte til aktiviteter til regional udvikling 2007-2010, Bilag 6
 7. Mere uddannelse - Handlingsplanens pkt. 4.4, Bilag 7
 8. Markedsplads for højtuddannede: Ansøgning fra Ringkøbing-Skjern Kommune om at blive testkommune for Campus under deleksperiment 1, udpegning af operatør for regionale kontaktmæglere m.v., samt igangsættelse af ErhvervsPhD-undersøgelse, Bilag 8.1Bilag 8.2
 9. Brugerdreven innovation - forprojekt. Handlingsplanens pkt. 5.4, Bilag 9.1Bilag 9.2
 10. Regionale oplevelsesprojekter - udbudsrunde 1. august 2007, Bilag 10 
 11. Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland - Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde, Bilag 11 
 12. Sund turisme - forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter, første runde, Bilag 12 
 13. Udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne, Bilag 13
 14. Fonden Midtjysk Turismes Strategiske Udviklingsplan og aktiviteter 2008 - 2010, Bilag 14 
 15. Ansøgning fra Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) om driftstilskud, Bilag 15.1, Bilag 15.2
 16. Ansøgning om støtte fra Komiteen for Unge Forskere, Bilag 16
 17. Udpegning af Vækstforum medlem og suppleant til styringsudvalget for delprogrammet Kattegat-Skagerak, Interreg IV
 18. Indstilling fra Vækstforum til økonomi- og erhvervsministeren om at godkende, at Regionsrådet deltager i bestyrelsen for Dansk Skaldyrcenter, Nykøbing Mors, Bilag 18 
 19. Landdistriktsudvikling. Procedure for godkendelse a Lokale Aktions Gruppers (LAG-ers) udviklingsstrategier, status for dannelse af LAG-er m.v. - Handlingsplanens pkt. 3.4
 20. Ansøgning om støtte til forprojekt: "Vækst 2011 - Thyborøn Havn: Nordeuropas Center for landing om omsætning af højkvalitets konsumfisk", Bilag 20 
 21. Status vedrørende projekt kompetenceplatform, Bilag 21
 22. Behandling af projekter under den konkurrenceudsatte pulje af strukturfondsmidler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse for 2007, Bilag 22
 23. Regionalpolitisk vækstredegørelse 2007, Bilag 23 
 24. Grønbog fra EU-kommissionen vedr. nye perspektiver på det europæiske forskningsrum, Bilag 24.1Bilag 24.2
 25. Udpegning af medlemmer til Vækstforum for Region Midtjylland
 26. Status vedr. etableringen af og arbejdet i Danmarks Vækstråd og de regionale vækstfora, Bilag 26.1Bilag 26.2
 27. Eventuelt.