Se politikernes vederlag som medlem af regionsrådet. Se også, hvilke hverv politikere og medarbejdere varetager.

Vederlag og hverv til regionsrådsmedlemmerne

Regionsrådsmedlemmerne modtager fast vederlag som medlem af regionsrådet. De kan også modtage vederlag for at varetage poster for regionsrådet.

De angivne beløb er pr. år. Taksterne reguleres årligt pr. 1. april. De viste takster er gældende pr. 1. april 2024.

Fast vederlag

Hvert regionsrådsmedlem får udbetalt 127.078,20 kr. i fast vederlag. Derudover kan medlemmet søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mod at få modregnet 24.510,66 kr. i vederlaget.

Hvis et regionsrådsmedlem har hjemmeboende børn under ti år, ydes et tillægsvederlag på 16.330,59 kr. årligt (uanset antallet af børn i hjemmet). 

Vederlag til formand og næstformænd

Regionsrådets formand får udbetalt 1.302.626,47 kr. i vederlag, mens 1. og 2. næstformand får 130.263 kr.

Vederlag til udvalgsmedlemmer

Medlem af forretningsudvalget: 34.514 kr.
Medlem af stående og særlige udvalg: 28.514 kr., formanden får 57.028 kr.

Vederlagsregulativet

Vederlagsregulativet er vedtaget af regionsrådet den 1. december 2021.

I vederlagsregulativet redegøres for honoreringen af medlemmerne af regionsrådet.

Der er desuden indholdt bilag om

  • Deltagelse i kurser og lignende.
  • Rejser til udlandet.
  • Telefoni.
  • Overnatning.
  • Rammer for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs hele vederlagsregulativet.

Offentliggørelse af vederlag i forbindelse med hverv

Efter kommunestyrelsesloven skal Region Midtjylland offentliggøre størrelsen af vederlag for hverv, som medlemmer af regionsrådet og ansatte i Region Midtjylland varetager efter udpegning eller indstilling fra regionen.

Region Midtjylland har ud fra princippet om størst mulig åbenhed valgt også at offentliggøre vederlag for hverv, som regionsrådsmedlemmer varetager efter udpegning fra partierne til poster i Danske Regioners bestyrelse eller fagudvalg.

Eventuel kørselsgodtgørelse, tabt arbejdsfortjeneste og diæter, der oppebæres i forbindelse med hvervet, er ikke omfattet af oversigten.

Regionsrådsmedlemmer

Vederlag for hverv i 2023
Vederlag for hverv i 2022
Vederlag for hverv i 2021

Ansatte

Vederlag for hverv i 2023
Vederlag for hverv i 2022
Vederlag for hverv i 2021

Oversigt over hverv

Regionsrådet i Region Midtjylland har foretaget en række udpegninger til forskellige hverv.

Hvervsoversigt 2022-2025