Vederlagsregulativet er vedtaget af regionsrådet den 1. december 2021.

I vederlagsregulativet redegøres for honoreringen af medlemmerne af regionsrådet.

Der er desuden indholdt bilag om

  • Deltagelse i kurser og lignende
  • Rejser til udlandet
  • Telefoni
  • Overnatning
  • Rammer for erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Se vederlagsregulativet.