Psykiatri og Social (PS) behandler patienter henvist til psykiatrisk hospital og driver otte specialiserede socialområder henvendt til borgere med bl.a. fysiske og psykiske handicap.

INFO: KLIK PÅ BANNERNE HERUNDER FOR AT KOMME TIL PSYKIATRIENS ELLER SOCIALOMRÅDERNES EGNE HJEMMESIDER.

P.t. er du på rm.dk, som er Region Midtjyllands overordnede infosider, hvor Psykiatri og Social (PS) har en mindre række informationer om bl.a. presse, videomøder og generelt om PS.

Gå til hjemmesiden Psykiatrien.rm.dk. Din indgang til psykiatrien

Gå til hjemmesiden Social.rm.dk. Din indgang til socialområdet