Nedenfor kan du søge efter den stilling, som passer til dig.

Ledige stillinger ved Psykiatri og Social:


Lige nu 80 ledige jobs


Ledige stillinger
Jobtitel Arbejdssted Id Frist
2 sygeplejersker søges til faste stillinger, 32 - 37 timer på psykiatrisk sengeafsnit 7, Afdeling for Psykoser i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien pr 1. august 2019 eller efter aftale. AFP Sengeafsnit 7, Psykiatri og Social, Aarhus Universitetshospital 16963 22-04-2019
Tilkaldevikar/afløser til Specialområde Hjerneskade, Bocentret Fogedvænget i Hedensted Fogedvænget Bocenter, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 17014 17-07-2019
Specialområde Hjerneskade, Høskoven søger 3 medarbejdere med Pædagogisk, sundhedsfaglig eller ergoterapeutisk uddannelse til spændende stillinger. Høskoven Boenhederne hus 2, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 18074 26-08-2019
Sygeplejerske til Klinik 1 ved Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens Klinik 1, Psykiatri og Social 18565 17-10-2019
Lægesekretærstilling i spændende speciale, med fokus på god arbejdslyst Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri og Social 18638 20-10-2019
Specialområde Hjerneskade i Region Midtjylland søger en energisk og handlekraftig afdelingsleder til Dagtilbuddet på Høskoven Høskoven Aktivitetscenter, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 18657 Hurtigst m
Afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik 2, AUH Psykiatrien Afdeling for Psykoser, Psykiatri og Social 18689 24-10-2019
Overlæge med funktionsledelse til Sengeafsnit S6, AUH Psykiatrien Afdeling for Psykoser, Psykiatri og Social 18691 24-10-2019
Genopslag - Sygeplejersker til F-ACT team søges AFP Klinik for psykoser, Psykiatri og Social 19724 28-10-2019
Specialpsykolog til Ambulant Enhed, Regionspsykiatrien Vest Regionspsykiatrien Vest Ambulatorium for affektive lidelser, Psykiatri og Social 19725 15-10-2019
Overlæge til intensivt psykiatrisk sengeafsnit Regionspsykiatrien Randers Sengeafsnit A, Psykiatri og Social 19737 20-10-2019
Serviceassistent til rengøring DOK Køkken/Rengøring, Psykiatri og Social 19741 16-10-2019
Ejendomsserviceteknikker til SUA Nørholm, Herning Nørholm Tværgående funktioner, Psykiatri og Social 19745 23-10-2019
Udviklingsorienteret Løn- og HR medarbejder til Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri og Social 19762 16-10-2019
Stærkt fagligt funderet Social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, Specialområde Hjerneskade, Svalevej Svalevej Team 6, Psykiatri og Social 19767 20-10-2019
Stærkt fagligt funderede socialpædagoger til Specialområde Hjerneskades afdeling i Assentoft Svalevej Team 3, Psykiatri og Social 19769 20-10-2019
Stærkt fagligt funderede Ergoterapeut til Specialområde Hjerneskades afdeling i Assentoft Svalevej Team 4, Psykiatri og Social 19770 20-10-2019
Vågen nattevagt, sosu-assistent eller sosu-hjælper, Specialområde Hjerneskade, Svalevej Svalevej Team 1-2, Psykiatri og Social 19777 20-10-2019
Sygeplejersker, Psykiatrisk mobilteam, Regionspsykiatrien Vest, Herning Regionspsykiatrien Vest Mobilteam, Psykiatri og Social 19790 20-10-2019
Læse-skrive vejleder til specialområde IKH Læse-IKT, Psykiatri og Social 19796 20-10-2019
Introduktionslæge/uklassificeret læge til alment børnepsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. og ungdomspsykiatrisk ambulatorium Herning 6 mdr. BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - Herning, Psykiatri og Social 19798 20-10-2019
Klinisk psykolog søges 37 timer ugentligt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby, Team 2-Skejby-Herning 1 års barselsvikariat BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - AUH, Psykiatri og Social 19803 20-10-2019
Specialområde Børn og Unge søger konsulent til matchning og visitation. Administrationen SBU, Psykiatri og Social 19735 20-10-2019
Distriktssygeplejerske til Skolebørn Team 2-Skejby-Herning ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby, AUH – med funktion i Herning BUA Team 2 for Skolebørnspsykiatri - Herning, Psykiatri og Social 19811 22-10-2019
Sygeplejefaglig udviklingsmedarbejder - Sygeplejerske med interesse for klinik, udvikling og arbejdsmiljø Regionspsykiatrien Vest Staben, Psykiatri og Social 19815 27-10-2019
Tangkær – Bomiljø HS er Region Midtjyllands eneste botilbud til borgere med Huntingtons Sygdom… Tangkær Bomiljø HC, Psykiatri og Social 19817 21-10-2019
Tangkær søger ernæringsassistent med hjertet på rette sted Tangkær Køkken, Psykiatri og Social 19820 17-10-2019
Distriktssygeplejerske søges til Klinik for Psykotiske Lidelser, Viborg Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri og Social 19819 16-10-2019
2 Pædagoger søges til MultifunC Midtjylland MultifunC Pædagogteamet, Psykiatri og Social 19821 20-10-2019
Bækketoften, Specialområde Autisme, søger sygeplejerske til dagvagter SAU Botilbud Bækketoften 2B Nord, Psykiatri og Social 19826 22-10-2019
Vil du som peermedarbejder være med til at tage godt imod patienter og pårørende, der kommer til behandling i psykiatrien? AFP Klinik for skizofreni - (OPUS), Psykiatri og Social 19848 15-10-2019
Klinisk Psykolog Enhed for Personlighedsforstyrrelser, Afdeling for Depression og Angst Aarhus Universitetshospital, Psykiatri ADA Klinik for personlighedsforstyrrelser og selvmordsforebyggelse, Psykiatri og Social 19845 18-10-2019
Har du brug for et studiejob og vil du være med til at tage godt imod patienter og pårørende, der kommer til behandling i psykiatrien? AFP Klinik for skizofreni - (OPUS), Psykiatri og Social 19851 18-10-2019
Sygeplejerske til Sengeafsnit for retspsykiatri R1 Regionspsykiatrien Viborg - Retspsyk, Psykiatri og Social 19855 15-10-2019
Social- og sundhedsassistent til Sengeafsnit for retspsykiatri R1 Regionspsykiatrien Viborg - Retspsyk, Psykiatri og Social 19857 15-10-2019
Specialområde Autisme i Randers søger vikarer til Autismeflex SAU Autismeflex, Psykiatri og Social 19858 29-10-2019
Erfaren økonomi- og regnskabsmedarbejder søges til Økonomi og Regnskab i administrationen i Psykiatri og Social Psykiatriens Øko. & Planlægning-Økonomi og Regnskab, Psykiatri og Social 19864 17-10-2019
Sygeplejerske til dag og nattevagt søges til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2 for Unge, AUH / Skejby BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 2 for Unge - AUH, Psykiatri og Social 19865 21-10-2019
Socialpædagog til dag- og nattevagt søges til Ungdomspsykiatrisk Sengeafsnit 2 for Unge, AUH / Skejby BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 2 for Unge - AUH, Psykiatri og Social 19866 21-10-2019
2 sygeplejersker søges i faste stillinger, 32-37 timer ugentligt ved sengeafsnit S6, de særlige pladser, afdeling for psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby fra d. 01.12.2019. AFP Sengeafsnit 6 Særlige Pladser, Psykiatri og Social 19868 20-10-2019
Fenrishus søger 1 sygeplejerske til en fast stilling Fenrishus, Psykiatri og Social 19869 21-10-2019
Fenrishus søger 1 pædagog til en fast stilling Fenrishus, Psykiatri og Social 19870 21-10-2019
Vil du være med til at udvikle psykiatrien? Og vil du være med til at implementere Åben Dialog i Afdeling for Psykoser? AFP Sengeafsnit 6 Særlige Pladser, Psykiatri og Social 19872 20-10-2019
Lægesekretær til Psykiatrisk Klinik 2, Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Randers Psykatrisk Klinik 2 Randers, Psykiatri og Social 19881 16-10-2019
Social- og sundhedsassistent, Specialområde Hjerneskade, Tagdækkervej Tagdækkervej Bostøtte 2, Psykiatri og Social 19883 06-11-2019
Holmstrupgård - Socialpsykiatrisk organisation i stadig udvikling søger erfarne og engagerede miljøterapeuter Specialområde Holmstrupgård, Psykiatri og Social 19895 20-10-2019
Specialområde Autisme søger pædagog til vores døgntilbud Kollegiet i Hinnerup SAU Kollegiet Hinnerup, Psykiatri og Social 19906 23-10-2019
S4 SØGER DYGTIGE SOSU-ASSISTENTER 1-2 FASTE i STILLINGER 32-37 TIMER UGENTLIGT PR 1.12.19 ADA Sengeafsnit 4, Psykiatri og Social 19915 20-10-2019
Sygeplejerske til affektivt sengeafsnit S4 ADA Sengeafsnit 4, Psykiatri og Social 19918 20-10-2019
Sengeafsnit 5 søger pr. 1/12-19 en sygeplejerske til en fast stilling i blandede vagter, 37 timer/ugen ADA Sengeafsnit 5, Psykiatri og Social 19919 18-10-2019
Studentermedhjælper til Specialområde Autisme - fra studiemiljø til værdiskabelse i virkeligheden SAU Tværgående, Psykiatri og Social 19898 22-10-2019
Social- og sundhedsassistent søges til retspsykiatriske patienter, 5. etage Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri og Social 19924 03-11-2019
To tidsbegrænsede 2-årige stillinger som psykolog til voksenteamet i Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser, Psykiatri og Social 19930 20-10-2019
Introduktionslæger til Regionspsykiatrien Randers Regionspsykiatrien Randers Tværgående Administration, Psykiatri og Social 19940 17-10-2019
Lægesekretær, 30 timer, vagtfri Afdeling for Depression og Angst, Psykiatri og Social 19945 15-11-2019
Fogedvænget søger personale Fogedvænget, Psykiatri og Social 19926 20-10-2019
Stedfortræder til Specialområde Autisme - Højskolebakken SAU Højskolebakken Skals, Psykiatri og Social 19841 21-10-2019
Daglig leder til Højskolebakken i Skals SAU Højskolebakken Skals, Psykiatri og Social 19942 21-10-2019
Specialpsykolog i psykiatri til Sengeafsnit 9, Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatrien, Skejby ADA Sengeafsnit 9, Psykiatri og Social 19948 20-10-2019
Serviceassistent til lettere rengøringsopgaver Koglen Øvrige, Psykiatri og Social 19981 24-10-2019
Sygeplejersker, der ønsker at kombinere klinisk arbejde med indsatsen omkring misbrug søges til Afdeling for Psykoser, Psykiatrisk Sengeafsnit 8, AUH Psykiatrien 37 timers ansættelse Fastansættelse den 1. december 2019 - gerne tidligere AFP Sengeafsnit 8, Psykiatri og Social 19989 23-10-2019
Socialpædagoger til R4 RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 4, Psykiatri og Social 20009 20-10-2019
Overgangen søger nattevagt Overgangen, Psykiatri og Social 19996 26-10-2019
Overgangen søger 2 pædagoger Overgangen, Psykiatri og Social 19997 26-10-2019
Overgangen søger et antal pædagoger på gennemsnitlig 5 timer/ugen Overgangen, Psykiatri og Social 19998 26-10-2019
Klinisk diætist til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Herning. BUA Børne- og ungdomspsykiatri, Sengeafsnit 4 for Unge - Herning, Psykiatri og Social 20014 27-10-2019
Vikarer til nattevagtsgruppe – Tagdækkervej i Hammel, Specialområde Hjerneskade Tagdækkervej Bostøtte 2, Psykiatri og Social 20015 Hurtigst m
Specialområde Autisme søger pædagogisk konsulent til nystartet konsulentenhed i Høje Taastrup SAU Autismefokus Sjælland, Psykiatri og Social 20004 29-10-2019
Har du en passion for HR? Og ser du dig selv arbejde med udviklingsopgaver indenfor HR i sundhedsvæsenet efter din uddannelse? HR - Løn, Psykiatri og Social 20035 25-10-2019
Social- og sundhedsassistent, SUA Bygmarken, Hedensted Bygmarken - Bostøtte, Psykiatri og Social 19784 27-10-2019
Rengøringsassistent (studiejob) søges til Sengeafsnit for særlige pladser i Regionspsykiatrien Midt Regionspsykiatrien Midt, Psykiatri og Social 20040 27-10-2019
Social og sundhedsassistent i et vikariat til Psykiatriens Hus ADA Psykiatriens Hus, Psykiatri og Social, Region Midtjylland 20039 28-10-2019
Sygeplejerske i et barselsvikariat til Psykiatriens Hus ADA Psykiatriens Hus, Psykiatri og Social, Aarhus Universitetshospital 20041 28-10-2019
Psykolog ved Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1, Skejby RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 1, Psykiatri og Social 20043 30-10-2019
Sygeplejerske/Social-og sundhedsassistent til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R1 RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 1, Psykiatri og Social 20047 30-10-2019
Sygeplejersker til Akutteamet i Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens Klinik 3, Psykiatri og Social 20057 30-10-2019
Social- og sundhedsassistenter til Akutteamet i Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens Klinik 3, Psykiatri og Social 20058 30-10-2019
Fysioterapeut 30 t/uge søges til Retspsykiatrisk Sengeafsnit R4 RET Retspsykiatrisk Sengeafsnit 4, Psykiatri og Social 20059 10-11-2019
Sygeplejersker søges til sengeafsnit 9,Afd for depression og angst. ADA Sengeafsnit 9, Psykiatri og Social, Aarhus Universitetshospital 20063 28-10-2019
Distriktssygeplejerske ved Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser, Psykiatri og Social 20066 27-10-2019