Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager indlæggelse og ambulant behandling af psykiatriske patienter på psykiatrisk hospital, i lokalpsykiatrien eller i distriktsteam. Der er henved 5500 ansatte og en fælles ledelse. 

Psykiatri og Social driver samtidig specialiserede socialpsykiatriske døgntilbud og tilbud til mennesker med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Vi løser vores opgave over hele regionen rundt om på de psykiatriske afdelinger og de sociale tilbud, som hører hjemme til Region Midtjylland.

Besøg linkene herunder og få mere at vide om Psykiatri og Social.

Kontaktinformationer 


Psykiatri- og socialledelsen


PS-Administrationen