Dagsorden til mødet den 18. august 2014  
  Bilagsoversigt  
Referat
Dias anvendt på mødet
1.  Godkendelse af dagsorden
  
     
2.Godkendelse af referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social den 23. juni 2014
bilag

3.Tema: Årlig arbejdsmiljødrøftelse om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde

3a.Status på arbejdet i Styregruppen vedr. opfølgning på den eksterne
kommissionsrapport ”Kritisk hændelse i psykiatrien i Region Midtjylland”.
bilag

3b.Orientering på arbejdet i underudvalget for arbejdsmiljø med ”Grov vold”.bilag

3c.Orientering om sygefraværet i Psykiatri og Social i 2013.bilag 
bilag 

3d.Orientering om ulykkerne i Psykiatri og Social i 2013.bilag 
bilag 

3e.Orientering om påbud i Psykiatri og Social i 2013.
bilag

3f.Orientering om redskab til gennemgang af hændelser v/ Jens Boe KragOplæg

3g.Orientering om program for introduktion af alle medarbejdere til sikkerhed på Afdeling Q v/ Asger BjerreOplæg

3h.Årlig Arbejdsmiljødrøftelse

Potentielle fokusområder for Psykiatri & Social i 2014

4.Eventuelt