Dagsorden til mødet den 23. juni 2014  
  Bilagsoversigt  
     
Referat
Dias anvendt på mødet
1.  Godkendelse af dagsorden
  
     
2.Godkendelse af referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social den 25. april 2014
bilag

3.Arbejdsmiljø

bilag
bilag

4.Tilrettelæggelse af fusion mellem Århus Universitetshospital og AUH Risskov (køkken, serviceafdeling og modtagelsen)
bilag
bilag

Oplæg

5.Orientering om økonomi og aktivitet
bilag

6.Politik om fuldtid
bilag

7.RMUs opmærksomhedspunkter til HMUerne
bilag

8.Orientering om "Kollegial debriefing i Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge 
bilag

9.Status på byggerier - DNV og DNU

10.Orientering om arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Social
bilag

11.Orientering om opsamling på APV- og TULE-proces på socialområdet vil finde sted på HMU mødet den 20. oktober 2014

12.Orientering om omlægning af Specialområde Socialpsykiatri Børn og Unge
bilag

13.Eventuelt