Dagsorden til mødet den 25. april 2014  
  Bilagsoversigt  
     
Referat fra mødet
Slides anvendt på mødet
1.  Godkendelse af dagsorden  
     
2.Godkendelse af referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social den 3. februar 2014bilag
3.Årlig arbejdsmiljødrøftelse om virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejdebilag
bilag
bilag
bilag
bilag
4.Opsamling på HMU-temadag den 2. april 2014
5.Social Strategibilag
bilag
6.Orientering om økonomi og aktivitet
7.Orientering om øknomi og besparelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center og specialområde Socialpsykiatri børn og ungebilag
8.Orientering om udbud og eventuelt udlicitering af rengøringsopgaven på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
9.Orientering om nedbringelse af ventelister og om udrednings- og behandlingsrettenbilag
10.Orientering om forskningsprojekt: Psykologiske følgevirkninger efter vold og trusler på arbejdspladsenbilag
11.Status på byggerier - DNU og DNVbilag
12.Orientering om arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Socialbilag
13.Eventuelt