Dagsorden til mødet den 3. februar 2014  
  Bilagsoversigt  
     
Referat fra mødet
1.  Godkendelse af dagsorden  
     
2.Godkendelse af referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social den 13. december 2013bilag
3.Fokusområder på socialområdet i 2014bilag
bilag

oplæg
4.Sikkerhedsmæssige kompetencer og vikarerbilag
5.Drøftelse af udkast til politik for billed- og lydmedier for Region Midtjylland med henblik på afgivelse af høringssvarbilag
bilag
bilag
6.Drøftelse af udkast til 'Patienten i pressen' - politik for mediernes adgang til at filme, fotografere eller interviewe patienter med henblik på høringssvarbilag
bilag
bilag
bilag
7.Evaluering af Min Tidbilag
bilag
bilag
bilag

oplæg
8.Implementering af udrednings- og behandlingsret i psykiatrien
9.Fælles akutte modtagelser - FAMbilag
bilag
bilag
bilag

oplæg
10.Indhentning af straffeattester i behandlingspsykiatrien i forbindelse med ansættelse af medarbejderebilag
bilag
bilag
11.Sikkerhed
12.Orientering om økonomi og aktivitetoplæg
13.Orientering om fælles politik for ansættelse af personale i Psykiatri og Socialbilag
14.Status på byggerier - DNU og DNV
15.Orientering om arbejdstilsynets aktuelle engagement i Psykiatri og Socialbilag
16.Eventuelt