Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af deres arbejdsområder.

HR er opdelt i tre afsnit:

- HR Løn
- HR Personale
- HR Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Dorthe Pinnerup, HR-Chef
Dorthe Pinnerup

Afdeling: HR

Tlf: 2399 1197

Mail: dopinn@rm.dk


Arbejdsområder

 • HR-Chef

Løn

Telefontid: mandag-torsdag kl. 9-14, fredag kl. 9-13

Anita Henneberg Laursen, Lønkonsulent

Anita Henneberg Laursen.jpg

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0556

Mail: ANHLUR@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Fogedvænget
 • Tagdækkervej
 • Høskoven
 • Boligerne Svalevej
 • Ulriksdal
 • Hald Ege
 • Engvejen
 • Møllebækken
 • Fenrishus

Arbejdsområder

 • Løn

 

Annemette Kølner, Lønkonsulent

Annemette Kølner.jpg 

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0616

Mail: ANMKOE@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling for Depression og Angst

Arbejdsområder

 • Løn

Anne Marie Stick, Implementeringskonsulent

Anne Marie Stick.jpg

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2049 4612

Mail: ANNSTC@rm.dk

Arbejdsområder

 • Implementering af Optima

Annette Ambrosen, Lønkonsulent
Annette Ambrosen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2014 7398

Mail: annamb@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Regionspsykiatrien Vest

Arbejdsområder

 • Løn
 • Feriepengeinfo
 • Skat
Birthe Holm Bro Nielsen, Kontorelev

Medarbejder - Birthe.jpg

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 6122 2856

Mail: bihoni@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kontorelev

Bjørn Anker Andersen, Lønkonsulent
Bjørn Anker Andersen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0624

Mail: bjoead@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling for Psykoser 

Arbejdsområder

 • Løn

Britta Herstal, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2135 8603

Mail: brithers@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Serviceafdelingen

Arbejdsområder

 • Løn

Cathrine Hyllested Jensen, Lønkonsulent
Cathrine Hyllested Jensen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0630

Mail: cathje@rm.dk

Arbejdsområder

 • Hospitalsprojektleder for Optima
 • Konsulent i Tjenestetid og MinTid
 • Afstemninger af statuskonti

Dorthe Jensen, Vagtplanlægger

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9243 9680

Mail: dojeen@rm.dk

Arbejdsområder

 • Vagtplanlægger for vagtbærende læger i Skejby

Heidi Overgaard Johansen, Lønkonsulent

 Heidi Overgaard Johansen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2425 3599

Mail: heijoa@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Holmstrupgård
 • Nørholm Kollegiet
 • Bygmarken
 • Mosetoft
 • Granbakken

Arbejdsområder

 • Implementering af Optima
 • Afstemning af statuskonti
 • Afstemning af bankkonto
 • Ekspedition og bogføring af refusioner
 • Øvrige økonomiopgaver

Helle Nyholm, Lønkonsulent

Helle Nyholm.jpg

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9117 9929

Mail: HELLLY@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Regionspsykiatrien Midt

Arbejdsområder

 • Løn

Jette Børresen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2132 6441

Mail: jeboer@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Regionspsykiatrien Horsens
 • Regionspsykiatrien Randers

Arbejdsområder

 • Løn

Karen Grethe Madsen, Lønkonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 9116 7708

Mail: kanmad@rm.dk

Arbejdsområder

 • Løn
Lisa Andersen, Lønkonsulent

Afdeling: HR 

Afsnit: Løn

Tlf: 6136 7254

Mail: lisaa1@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Arbejdsområder

 • Løn

Natasja Thøgersen, Lønkonsulent
Natasja Thøgersen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2115 2056

Mail: natato@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Retspsykiatrisk Afdeling

Arbejdsområder

 • Løn
 • Tillidsrepræsentant (HK'erne på Tingvej)
 • Udarbejdelse af vejledninger og arbejdsgange
 • Udregning af supplerende pension til tjenestemænd

Randi Therkildsen, Lønkonsulent
Randi Therkildsen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0264

Mail: ranthe@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Sønderparken
 • Pilebakken
 • Sct. Mikkel
 • Gårdhaven
 • Tangkær
 • Koglen
 • Grenen
 • MultiFunC
 • Praksiskonsulenter

Arbejdsområder

 • Løn

Sabina Hjortgård Jeppesen, Lønkonsulent
Sabina Hjortgård Jeppesen

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 3052 0631

Mail: sabjep@rm.dk

Arbejdsområder

 • Dagpenge refusion

Susanne Overgaard, Lønkonsulent
Woman icon.png

Afdeling: HR

Afsnit: Løn

Tlf: 2132 6320

Mail: susova@rm.dk

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Bækketoften
 • Gudenå Kollegiet
 • Hinnerup Kollegiet
 • IKH

Arbejdsområder

 • Løn

Personale

Anne-Marie Poulsen, Personalejuridisk konsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 2938 8328

Mail: annpol@rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling for Psykoser - AUH Psykiatrien
 • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Serviceafdeling - AUH Psykiatrien


Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Børne- og straffeattester
 • Særligt vidensområde:
  • Tjenestemænd
  • Anciennitetsberegning

Birthe Rasmussen, Personalekonsulent
Birthe Rasmussen.jpg

Afdeling: HR 

Afsnit: Personale

Tlf: 2938 8330

Mail: birras@rm.dk


Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Regionspsykiatrien Vest
 • Specialområde Børn og Unge

 

Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Kontaktperson for flg. faggrupper:
  • Ledere
  • HK - kontorpersonale og lægesekretærer
  • Pædagogisk personale
  • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
  • Socialrådgivere

 

Carsten Balle, Personalekonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 2037 5386

Mail: carbal@rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling for Psykoser - AUH Psykiatrien
 • Afdeling for Depression og Angst - AUH Psykiatrien


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Personalesager
 • Overenskomst og aftalefortolkning

Hanne Kristiansen, Fuldmægtig
Hanne Kristiansen

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 5151 4564

Mail: hankrs@rm.dk


Arbejdsområder

 • Omplaceringer ifm. organisationsændringer og besparelser
 • Procesplanlægning og rådgivning ved strukturændringer
 • Lægeområdet, herunder vakancetælling, bibeskæftigelse, 24-timers tilsyn m.v.
 • Gødstrup flytteproces - koordinering af HR-opgaven
 • Kommunale hjemtagelser
 • Ansættelsesprocedure, herunder stillings- og funktionsbeskrivelser, lægefaglig bedømmelse m.v.

Helle Stenumgaard Hansen, Personalekonsulent

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 9243 9683

Mail: heshan@rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • BUA's afsnit for Unge og spiseforstyrrelser i forbindelse med vanskellige personalesager og personalejuridiske problemstillinger
 • Retspsykiatrisk Afdeling


Arbejdsområder

 • Lokal løndannelse og forhandling
 • Personalesager

Jeannette Ringberg Collin, Personalejuridisk konsulent
Medarbejder - Jeannette.jpg

Afdeling: HR 

Afsnit: Personale

Tlf: 2037 3178 

Mail: jeacol@rm.dk 

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Regionspsykiatrien Horsens
 • IKH
 • BUA
 • SAU
 • SUA

 

Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Særligt vidensområde:
  • Handicap

Jess Gertsen , Personalekonsulent
Jess.jpg

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 2925 0995

Mail: JEGERT@rm.dk


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Kontaktperson:
  • Sundhedskartellet - sygeplejersker,
   fysioterapeuter, økonomaer m.fl.
  • Hus- og rengøringsassistenter
  • FOA
  • AC'ere inkl. psykologer

Niels Kristiansen, Personalejuridisk konsulent

Afdeling: HR 

Afsnit: Personale

Tlf: 2938 8329

Mail: nielki@rm.dk 

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • Afdeling for Depression og Angst - Skejby
 • Retspsykiatrisk afdeling, Skejby
 • Holmstrupgård
 • SVO


Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Underviser "Håndtering af sygefravær" og "Få lettere ved den svære samtale"
 • Særligt vidensområde:
  • Sygefravær
  • Forberedelse af retssager
  • For meget udbetalt løn

Rasmus Laursen Fey, Studentermedhjælper

Afdeling: HR

Afsnit: Personale

Tlf: 

Mail: rasfey@rm.dk

Arbejdsområder

 • HR-opgaver

Suthakaran Jeyam, Personalejuridisk konsulent

Suthakaran Jeyam

Afdeling: HR 

Afsnit: Personale

Tlf: 3050 6507

Mail: Suthakaran.Jeyam@ps.rm.dk

 

Kontaktperson for følgende områder/afdelinger

 • DOK
 • Regionspsykiatrien Randers
 • Regionspsykiatrien Midt

 

Arbejdsområder

 • Personalejuridiske problemstillinger
 • Vanskelige personalesager
 • Overenskomst- og aftalefortolkning

Søren Høgh Thomsen, Personalekonsulent
Søren Høgh Thomsen

 

Afdeling: HR 

Afsnit: Personale

Tlf: 2032 5108

Mail: soetho@rm.dk  


Arbejdsområder

 • Forhandling
 • Lokal løndannelse
 • Overenskomst- og aftalefortolkning
 • Senioraftaler
 • Vilkår for tillidsvalgte
 • Kontaktperson:
  • Læger
  • Lærere
  • Værkstedspersonale (faglærer)
  • Håndværkere og specialarbejdere

Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Anita Lindkvist Nørbjerg, Sygefraværskoordinator

Afdeling: HR

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 3060 1981

Mail: aninoe@rm.dk

Arbejdsområder

 • opdatering følger

Annette Raarup, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Annette Raarup

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 5150 8470

Mail: anraar@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder:

 • Regionspsykiatrien Vest, Herning og Holstebro: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Regionspsykiatrien Midt, Psykiatriens Hus, Silkeborg: Sygeplejerskeuddannelsen
 • Regionspsykiatrien Horsens: Sygeplejerskeuddannelsen
 • Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Pilebakken, Them: Social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Sønderparken, Hedensted: Sygeplejerskeuddannelsen

 

Charlotte Stensig, Udviklingskonsulent
Charlotte Stensig

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 5135 5751

Mail: chaste@rm.dk


Arbejdsområder

 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
 • Garuda Kompetenceprofiler
 • Branding-kampagnen www.skarpehjerner.dk
 • Kompetenceudvikling
 • Kurser i deeskalering
 • Introduktion af nyt personale

 

Ebbe Dons Pihl, Arbejdsmiljøkoordinator

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 3052 4655

Mail: ebbpih@rm.dk


Arbejdsområder

 • koordinere arbejdsmiljørelaterede opgaver på psykiatri og socialområdet
 • Drifts- og udviklingsopgaver indenfor arbejdsmiljø

 

Jannie Toldbod, Faglig koordinator, HR Udvikling

  Jannie Toldbod

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 5118 5282

Mail: jatola@rm.dk

 

Arbejdsområder: 

 • Udvikle og planlægge kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i Psykiatri og Social 
 • Arbejde med implementering af kompetence- og rekrutteringsstrategi i psykiatrien og på socialområdet 
 • Understøtte ledelses- og organisationsudvikling 
 • Medvirke til implementering af beslutninger, aftaler, strategier internt i Psykiatri og Social og i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere 
 • Samarbejde med Center for E-læring, Center for kompetenceudvikling og eksterne uddannelsesinstitutioner om udviklingsprojekter 

Lilian Gade Abrahamsen, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske
Lillian Gade Abrahamsen

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2176 6483

Mail: lilabr@rm.dk


Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder:

 • AUH Psykiatrien, Skejby: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Regionspsykiatrien Horsens: Social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Sønderparken, Hornsyld: Social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Specialuddannelsen i Borgernær sygepleje, kontaktperson for Regionspsykiatrien

 

Lisbeth Nielsen, Klinisk Underviser
Lisbeth Nielsen

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 4010 2301

Mail: melnel@rm.dk


Arbejdsområder

 • Klinisk uddannelse af ergoterapeutstuderende
 • Faglig vejledning og udvikling for ergoterapeuter
 • Undervisningsopgaver
 • Supervision

Lotte Koldtoft, Arbejdsmiljøkoordinator

 Lotte Koldtoft

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 4011 3023

Mail: liskol@rm.dk


Arbejdsområder

 • Forespørgsler vedr. arbejdsmiljø i PS, herunder HR-data på området

 • Analyser af ulykker, organisations betjening vedr. arbejdsmiljø og samarbejde med Arbejdstilsynet.

Malthe Krogh Kirkeby, Udviklingskonsulent
Malthe Kirkeby.jpg

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2939 9625

Mail: malkir@rm.dk


Arbejdsområder

 • Udvikle kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i Psykiatri og Social 
 • Arbejde med implementering af HR-strategien omhandlede Rekruttering, Kompetenceudvikling og Fastholdelse
 • Understøtte ledelses- og organisationsudvikling 
 • E-læringsansvarlig for Psykiatri og Social, herunder udvikling af nye og vedligeholdelse af eksisterende kurser. Samarbejde med Center for E-læring, Center for kompetenceudvikling og eksterne uddannelsesinstitutioner om udviklingsprojekter. 
 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere til Socialområdet, herunder rammerne for introduktion og fratrædelsessamtaler
 • Leadership pipeline
 • Introduktionsprogram for alle nye medarbejdere i Psykiatri
 • Employer Branding af Psykiatri og Social
 • Ansvarlig for branding-kampagnen; Skarpe Hjerner Varme Hjerter

 

Pennie Teglborg, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2117 9438

Mail: penteg@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder

 • Uddannelsesansvarlig for SOSU og sygeplejerskeuddannelsen tilknyttet B&U afd.
 • Regional kontraktperson for specialpsykologuddannelsen
 • Specialsygeplejerskeuddannelsen, B&U tillægsuddannelse
 • Supervision

Ruth Skriver, Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2168 5098

Mail: rutskr@rm.dk


Arbejdsområder

 • Overordnet ansvarlig for tilrettelæggelse, koordinering, kvalitetssikring og evaluering af den kliniske uddannelse af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever i Psykiatri og Social, Region Midtjylland.
 • Samarbejde, vejlednings- og implementeringsopgaver med kliniske vejledere, praktikvejledere og ledere.
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, VIA Campus og Social- og Sundhedsskoler.
 • Samarbejde, kvalitetsudvikling og harmonisering med øvrige uddannelsesansvarlige regionalt og tværsektorielt.

Ansvarsområder:

 • Regionspsykiatrien Midt, Viborg, Skive: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Regionspsykiatrien Randers: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Regionale Socialpsykiatriske tilbud: Sct. Mikkel, Gårdhaven og Tangkær: Sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen 

Susanne Landergren, Administrativ medarbejder
Susanne Landergren.jpg

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 6072 4366

Mail: susadu@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Opdatering undervejs

Trine Christensen, Sekretær
Trine Christensen

Afdeling: HR 

Afsnit: Udvikling, uddannelse og arbejdsmiljø

Tlf: 2463 5186

Mail: trichr@rm.dk


Arbejdsområder

 • E-læringskontaktperson
 • Superbruger i e-dok, plan2learn
 • Sekretær på Psykiatrisk Sommerskole for sygeplejestuderende
 • Tværgående opgaver