Er du borger?

Er du borger, skal du bruge sikker mail for at kontakte Psykiatri og Social.

Klik her for at sende din henvendelse til Psykiatri og Social (bemærk, at du skal bruge NemID).

Lisbeth Damgaard
Kvalitet- og ITchef

Lisbeth Damgaard

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2280 8494

Mail: lisped@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Leder af Kvalitet og IT

Alex Mortensen, Udviklingskonsulent (Vikar)
Alex Mortensen


Afdeling: 
Kvalitet og IT

Tlf: 2933 5760

Mail: alexmr@rm.dk


Arbejdsområder

 • Hospitalskoordinator for e-Dok.
 • Lokal webredaktør.
 • Sagsbehandling.

Anja Holt, Projektleder
Anja Holt


Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2911 6340

Mail: anjaht@rm.dk

 

Arbejdsområder:

 • Projektleder for sundhed på socialområdet

Anne Foged Christensen, Kvalitetskonsulent
Anne Foged Christensen


Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2138 7549

Mail: annecr@rm.dk


Arbejdsområder

 • Patientsikkerhed i psykiatrien
 • Forbedringsarbejde/metoder til kvalitetsforbedring
 • Retningslinjer sundhedsfaglige/medicinering
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation
 • Risikobaserede tilsyn

Anne Kathrine Astorp, Kvalitetskonsulent
Anne Kathrine Astorp

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2785 7899

Mail: anneasto@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Inddragelse af patienter og pårørende
 • Patientsikkerhed på både psykiatri- og socialområdet
 • Sagsbehandling

Hanne Mette Olesen, Risikomanager / AC-fuldmægtig
Hanne Mette Olesen

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2925 0448

Mail: hanole@rm.dk


Arbejdsområder

 • Magtanvendelser: Koordinering, organisering og forbedring
 • Dokumentation og data på socialområdet
 • Kvalitetsudvikling og forbedring på socialområdet
 • Surveyor, brugerundersøger og risikomanager

Henrik Løwe Christiansen, Fuldmægtig
Henrik Løwe Christiansen

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2945 7635

Mail: henchs@rm.dk


Arbejdsområder

 • Forebyggelse af tvang i psykiatrien
 • BI-visninger vedr. tvang
 • Registrering af tvang i SEI
 • Datarapporter vedr. tvang 

Josefine Björg Kristinsdóttir, Udviklingskonsulent
Josefine Björg Kristinsdóttir


Afdeling:
Kvalitet og IT

Tlf: 2012 7518

Mail: joskrs@rm.dk


Arbejdsområder

 • Strategisk kompetenceudvikling på Socialområdet
  - betjene styregruppe
  - tovholder på diverse kompetenceinitiativer

 • Specialområdernes fagpilotuddannelser

 • Strategisk kompetenceudvikling i Psykiatrien
  - betjene styregruppe/PSL
  - tovholder på diverse kompetenceinitiativer

Lise Walther Jørgensen, Forbedrings- og kvalitetskonsulent

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 9117 3042

Mail: liwjoe@rm.dk


Arbejdsområder

 • Opdatering følger

Lone Sommer, Specialkonsulent
Lone Sommer


Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 3053 7243

Mail: lonsom@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kvalitetsudvikling og forbedring på socialområdet
 • Kvalitetsmodel på det sociale område
 • Undersøger vedr. bruger- og pårørendeundersøgelser
 • Surveys vedr. interne og eksterne læringsbesøg på socialområdet
 • Opfølgning på socialt tilsyn

Marianne Sigrid Bovard, Forbedringsspecialist 
Marianne Sigrid Bovard


Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2138 7547

Mail: marbov@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Faglig koordinator.
 • Forbedrings- og Kvalitetsudvikling i psykiatrien og Social
 • Kapacitetsopbygning i forhold til forbedringskompetencer ift. ledelse, medarbejdere, teams og arbejdsgange
 • Strategisk kompetenceudvikling i Psykiatri og Social – omsætning og oversættelse fra strategi til praksis
 • Samskabelse med patienter og pårørende i praksis, i samarbejde med "En af os ambassadører med forbedringsfokus"
Mette Hofmeister Jensen, Kvalitetsudvikler (på barsel)

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 5131 7679

Mail: mette.hofmeister@ps.rm.dk


Arbejdsområder

 • Opdatering følger

Mia Hansen Mandau, Digitaliseringskonsulent
Woman icon.png


Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 4029 0269

Mail: miaman@rm.dk


Arbejdsområder

 • Opdatering følger

Peter Dalengaard, Specialkonsulent
Peter Dalengaard

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2173 1696

Mail: pedale@rm.dk


Arbejdsområder

 • Faglig koordinator
 • Kliniske kvalitets-databaser (skizofreni, depression, ADHD, demens, retspsykiatri)
 • God sygdomsspecifik behandling beskrevet i retningslinjer
 • Flow i sengeafsnit
 • Kvalitetsdata
 • Advisory Board for AUH Psykiatrien

Sisse Poulsen, Hygiejnesygeplejerske
Sisse Poulsen


Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2170 3417

Mail: sigrpo@rm.dk


Arbejdsområder

 • Hygiejne på socialområdet og i psykiatrien
 • Risikomanager for patientsikkerhed på socialområdet
 • Sundhed på socialområdet
 • Medicinaudits på socialområdet

Stefanie Duedal, Kvalitetskonsulent 
Stefanie Duedal


Afdeling:
Kvalitet og IT

Tlf: 2033 6696

Mail: steanr@rm.dk

 

 • På barsel til efteråret 2020

Stine Hesselberg Johansen, Udviklingskonsulent
Stine Hesselberg Johansen


Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2467 4021

Mail: stijon@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Strategisk kompetenceudvikling på Socialområdet
  - betjene styregruppe
  - tovholder på diverse kompetenceinitiativer

 • Strategisk kompetenceudvikling i Psykiatrien
  - betjene styregruppe/PSL
  - tovholder på diverse kompetenceinitiativer

Vinni Bøgelund Jensen, Kvalitetskonsulent (Vikar)
Vinni bøgelund.jpg


Afdeling: 
Kvalitet og IT

Tlf: 20580291

Mail: vinjen@rm.dk


Arbejdsområder

 • Selvevaluering
 • Kommuneundersøgelse
 • Bruger- og pårørende undersøgelse
 • Resultatdokumentation og indikatorer på socialområdet
 • Tværgående koordinatorer på socialområdet

IT

Lise Marcher, Vicekontorchef 

Lise Marcher.jpg

Afdeling: Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 9117 1440

Mail: lisemc@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Birgitte Illum, Konsulent

Birgitte Illum


Afdeling:
Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 2183 5082

Mail: birill@rm.dk


Arbejdsområder

 • Telemedicin/telepsykiatri
 • Velfærdsteknologi
 • Ny teknologi
 • Innovation
 • Implementering af Remind
Dorthe Bach Nielsen, AC-planlægger

Dorthe Bach Nielsen

Afdeling: Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 2496 4958

Mail: dobine@rm.dk


Arbejdsområder

 • Systemforvalter Sensum Bosted
 • Implementeringsansvarlig, kontorpakker på Socialområdet
 • Social IT

Gitte Kobberøe, EPJ-konsulent
Gitte Kobberøe


Afdeling:
Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 4023 6876

Mail: gitkob@rm.dk


Arbejdsområder

 • Support og implementering af bla. Bookingmodul og ankomststandarder
 • Intelligente brevskabeloner
 • Digital post - doc2mail
 • Alm. support på funktionspostkassen
Helle Berner, Specialist

Afdeling: Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 2381 8805

Mail: hebern@rm.dk


Arbejdsområder

 • MidtEPJ kontaktperson for BUA og Retspsykiatrien
 • Support vedr. bookingmodulet i MidtEPJ
 • Support vedr. registrering i MidtEPJ
 • Support til ledelser, sekretærer o.a. vedr. BI udtræk vedr. udrednings- og behandlingsretten
 • Undervisning af sekretærer og klinikere i MidtEPJ ved behov

Helle Knudsen, Sundheds-It konsulentAfdeling: Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 2029 1536

Mail: hellkn@rm.dk


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it

Jan Bossow, EPJ-konsulent
Jan Bossow

Afdeling: Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 2362 5411

Mail: jaboss@rm.dk


Arbejdsområder

 • Implementering og drift af Klinisk Logistik
 • Support af Fælles Medicinkort
 • Medicinmodul og Rekvisition/svar
Mia Haslund Maslak, Sundheds-IT konsulent

Afdeling: Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 4013 8326

Mail: miahas@rm.dk


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it

Morten Juul, IT-koordinator

Morten Juul.jpg

Afdeling: Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 3068 1758

Mail: morjuu@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger
Olaf Kjelgaard, IT-medarbejder

Olaf Kjelgaard


Afdeling:
 Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 2485 3705

Mail: olakje@rm.dk


Arbejdsområder

 • Bosted
 • Tilbudsportal
 • IT
 • BI

Pernille Feldt Jørgensen, EPJ-konsulent
Pernille Feldt Jørgensen

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2490 8927

Mail: pernjr@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Ansvarlig for Klinisk Proces
 • Ansvarlig for sider på PS Intra vedr. Psykiatriens SFI'er, m.fl.
 • Support af EPJ, FMK samt diverse fra funktionspostkassen
 • Undervisning ved særlige behov i klinikken
 • Repræsentant i diverse regionale arbejdsgrupper
 • Ind- og uddata i EPJ
Peter Skov Rasmussen, Konsulent

Peter Skov Rasmussen

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2324 0251

Mail: pesras@rm.dk


Arbejdsområder

 • Systemforvalter for Sensum Bosted
 • Koordinator på systemmæssige udviklingsønsker og ændringsforslag
 • Undervisning i brug af systemfunktionaliteter
 • Mødefacilitator
 • Administrator på kommunikationsplatforme

Pia Sø, EPJ-konsulent

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2961 4913

Mail: pialauge@rm.dk


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it

Randi Degn Rolighed, Sundheds-IT konsulent

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2011 7886

Mail: ranjee@rm.dk


Arbejdsområder

 • Konsulent på Sundheds-it
 • Sundhedsfaglig dokumentation på socialområdet
 • Implementering af Sundhedsmodulet i Sensum Bosted på Socialområdet
 • Kompetenceudvikling på sundhedsområdet på socialområdet
Tim Solgaard, Sundheds-it konsulent

Tim - Kvalitet.jpg


Afdeling:
 Kvalitet og IT

Afsnit: IT

Tlf: 2117 4124

Mail: timhin@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Tommy Viig Hansen, AC-fuldmægtig

Afdeling: Kvalitet og IT

Tlf: 2037 3349

Mail: tommha@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger