Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af vores arbejdsområder.

Er du borger?

Er du borger, skal du bruge sikker mail for at kontakte Psykiatri og Social.

Klik her for at sende din henvendelse til Psykiatri og Social (bemærk, at du skal bruge NemID).

Maria Sønderskov Benner
Sekretariatschef

Maria Sønderskov Benner

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2466 7949

Mail: mbe@rm.dk


Arbejdsområder

 • Chef for Ledelsessekretariatet

Anita Thomassen, Chefsekretær
Anita Thomassen

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2475 9234

Mail: anilop@rm.dk


Arbejdsområder

 • Sekretær for socialdirektør Ann-Britt Wetche
 • Kontaktperson for Ledelsessekretariatet
 • Kontaktperson for Psykiatriens Økonomi og planlægning
 • Praktisk ansvarlig ift. ansættelser i PS-Administrationen
 • Praktisk ansvarlig ift. intro-møderne for nyansatte i PS-Administrationen
 • Plan2Learn superbruger
 • Mødeplanlægning
 • Diverse ad-hoc opgaver
Anne Naur, Chefsekretær

ANNNAU[2].jpg

Afdeling: Administrationen
 
Afsnit: Ledelsessekretariatet
 

Tlf: 6136 8406

Mail: annnau@rm.dk


Arbejdsområder

 • Sekretær for lægefaglig direktør Phoung Le Reisinia
 • Sekretær for sygeplejefaglig direktør Claus Lassen Graversen
 • Kontaktperson for HR
 • Kontaktperson for Kvalitet & IT 
 • Elevansvarlig/ koordinator for elever i psykiatri- og socialadministrationen
 • Dagsordensansvarlig for midlertidigt underudvalg vedr. sammenflytning i Gødstrup
 • Dagsordensansvarlig for Styregruppe for psykiatriens sammenflytning i Gødstrup
 • Webredaktør
 • DHL koordinator for Psykiatri og Social
 • Diverse ad-hoc opgaver
Annette Bøgh, AC-fuldmægtig
Annette.jpg
 
Afdeling: Administrationen
 
Afsnit: Ledelsessekretariatet
 
Tlf: 2133 7584
 


Arbejdsområder

 • Sagsbehandling i AUH Psykiatrien i forbindelse med klagesager, erstatningssager og henvendelser
 • Sekretariatsbetjening af mødefora
 • Arrangementer
Charlotte Ibsen, Jurist

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 9117 1416

Mail: charib@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Juridisk konsulentfunktion
 • Juridisk/administrativ sagsbehandling
Ellen Christensen, AC-medarbejder

ellen.jpg

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2945 8738

Mail: elechi@rm.dk


Arbejdsområder

 • Sekretariatsopgaver
Flemming Søndergaard, Fuldmægtig

Flemming Søndergaard

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2145 3207

Mail: fls@rm.dk


Arbejdsområder

 • Implementering af ESDH i Psykiatri og Social
 • Undervisning i ESDH og test af nye versioner
 • Journalfunktion (sagsoprettelser, posthåndtering mv.)
 • Administrator på ESDH klientsagsdatabasen

Henriette Gade, Specialist

Henriette Gade

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2176 0906

Mail: hengad@rm.dk


Arbejdsområder

 • Temadage og seminarer
 • Diverse ad-hoc opgaver
Jane Friis, Chefsekretær

Jane Friis

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2933 5754

Mail: janfri@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Sekretær for direktør for Psykiatri og Social Tina Ebler
 • Sekretær for administrationschef Helle Odde Poulsen
 • Dagsordensredaktør for netværket for administrative ledere og koordinatorer i specialområderne
 • Praktisk hjælp i forbindelse med den fælles ledergruppe i AUH/Risskov
 • Mødeplanlægning
 • Diverse ad-hoc opgaver
Jørn Jørgensen Kublik, Serviceassistent

Jørn Jørgensen.jpg

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2051 7128

Mail: joekub@rm.dk


Arbejdsområder

 • Mødeservering
Kim Centio, AC-fuldmægtig

Kim Centio

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2933 5766

Mail: kimjoen@rm.dk


Arbejdsområder

 • Sekretariatsopgaver
Lotte Søndergaard Nielsen, Specialist

Lotte Søndergaard Nielsen

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 20379115

Mail: losoni@rm.dk


Arbejdsområder

 • IT-ansvarlig for PS-administrationen
 • Kontaktperson for videokonferencer på Tingvej
 • Dagsordensansvarlig for afdelingsmøderne i behandlingspsykiatrien
 • Diverse ad-hoc opgaver
Malene Hansen, Jurist

Malene Hansen

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 4040 9395

Mail: mahahn@rm.dk


Arbejdsområder

 • Juridisk konsulentfunktion
 • Juridisk/administrativ sagsbehandling
Malene Uggerholt, Specialist

Malene Uggerholt

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 3070 7953

Mail: maugge@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Dagsordensansvarlig for HMU-møder i Psykiatri og Social
 • Dagsordensansvarlig for drifts- og dialogmøder mellem psykiatri- og socialledelsen og koncerndirektør
 • Tovholder for diverse besøg i Psykiatri og Social
 • Behandling af henvendelser fra borgere m.fl.
 • Økonomi for Ledelsessekretariatet og PSL
 • Webmaster på hjemmeside og intranet
 • Diverse ad-hoc opgaver
Mette Anita Larsen, AC-fuldmægtig

Mette Anita Larsen

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2012 8509

Mail: melar1@rm.dk


Arbejdsområder

 • Sekretariatsopgaver
Michael Grove, Studentermedhjælper

Man icon.png

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 

Mail: migrov@rm.dk


Arbejdsområder

 • Sekretariatsopgaver
Ronnie Berlin Wills, Jurist

Ronnie Berlin Wills

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 6120 3187

Mail: ronwil@rm.dk


Arbejdsområder

 • Juridisk konsulentfunktion
 • Juridisk/administrativ sagsbehandling
Sille Boddum, Jurist

Woman icon.png

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2049 4124

Mail: silbod@rm.dk


Arbejdsområder

 • Juridisk undervisningsansvarlig
Stevani Salim Ishia, Jurist

Stevani Salim Ishia

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2482 4493

Mail: steish@rm.dk


Arbejdsområder

 • Juridisk konsulentfunktion
 • Juridisk/administrativ sagsbehandling
 • Visitationsforum for de særlige pladser
Sussi Fugl, Specialist

Sussi Fugl

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2051 6994

Mail: susfug@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kontaktperson for Kommunikation
 • Kontaktperson for Socialområdets Økonomi og Planlægning
 • Dagsordensansvarlig for områdechefmøderne på det specialiserede socialområde
 • Dagsordensansvarlig for psykiatri- og socialledelsesmøder
 • Kontaktperson vedr. intern service
 • Dagsordensansvarlig for HMU underudvalg for Sikkerhed og Arbejdsmiljø
 • Dagsordensansvarlig for netværksmøde for administrative ledere og koordinatorer på socialområdet
 • Praktisk ansvarlig i forhold til ansættelser i PS-Administrationen
 • Mødeplanlægning
Søren Rynkeby Lemming, AC-fuldmægtig

 Søren Rynkeby Knudsen

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2960 8388

Mail: soerkd@rm.dk


Arbejdsområder

 • Sekretariatsbetjening af fælles ledergruppe i Skejby
 • Tovholder for udmøntningen af rammenotaterne for udviklingen af en stærk psykiatri i Skejby

Tina Kvist Nielsen, Kontorelev (på barsel)
Tina Kvist Nielsen.jpg

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 9117 1437

Mail: tikvni@rm.dk

Arbejdsområder

 • Kontorelev
Ulla Busk Nikolajsen, Administrativ medarbejder

Malene Uggerholt

Afdeling: Administrationen

Afsnit: Ledelsessekretariatet

Tlf: 2463 5153

Mail: ullnik@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Dagsordensredaktør LG
 • Dagsordensredaktør LMU og AMO
 • Besøg, rundvisninger og indvielser i Psykiatri og Social
 • DHL koordinator for Psykiatri og Social
 • Webredaktør
 • Behandling af borgerhenvendelser