Herunder finder du kontaktoplysningerne på vores personale sammen med en kort præsentation af deres arbejdsområder.

Er du borger?

Er du borger, skal du bruge sikker mail for at kontakte Psykiatri og Social.

Klik her for at sende din henvendelse til Psykiatri og Social (bemærk, at du skal bruge NemID).

Leif Hvid Jensen
Økonomichef
Leif Hvid Jens

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling

Tlf: 4081 3397

Mail: leif.jensen@ps.rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Leder i Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling
  • Data
  • Indkøb, logistik og telefoni
  • Regnskab
  • Økonomi

Hans Salling Petersen
Psykiatriplanlægningschef

Hans Salling Petersen

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdelingen

Tlf: 2938 8342

Mail: hanpet@rm.dk 


Arbejdsområder

 • Leder i Psykiatriens Økonomi- og Planlægningsafdeling
  • Afdelingssupport
  • Anlæg
  • Projekter og udvikling
  • Tværsektorielt samarbejde

Data

Mads Sinding Jørgensen, Specialkonsulent, Faglig koordinator

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Tlf: 2138 7552

Mail: madsjo@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Bettina Nørremark, BI-udvikler
bettina_nørremark.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Mobil: 2033 4214 

Mail: bettrs@rm.dk


Arbejdsområder

 • Data til forskning
 • Kvalitetsudviklingsprojekter

Elisabeth Flebbe, AC-fuldmægtig
Elisabeth Flebbe

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Tlf: 5150 3814

Mail: bodflb@rm.dk


Arbejdsområder

 • Registreringskonsulent for psykiatrien
 • Psykiatriens kontaktperson til Sundhedsdatastyrelsen
 • Lokaladministrator på SEB, SOR og SHAK
 • Superbruger på en række rapporter på BI-portalen
 • Sekretær for RK-netværket RM

Henrik Gersfelt, AC-fuldmægtig

Henrik Garfelt.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Tlf: 3046 3759

Mail: henger@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

René Obbekjær, AC-fuldmægtig
René Obbekjær

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Tlf:  2947 4922

Mail: renobb@rm.dk


Arbejdsområder

 • Dataansvarlig vedr. aktivitetsdata og -rapporter samt nøgletals- og datadefinitioner
 • Validering og sikring af aktivitetsdata
 • Udvikling og implementering af nøgletal og Tableaurapporter på BI-portalen
 • Udvikling og etablering af datagrundlag på psykiatriens aktivitetsdataområde i SQL
 • Sikring og tilrettelæggelse af psykiatridata i datavarehus
 • Dataudtræk samt analyse og behandling af aktivitetsdata

Thomas Kure Jepsen, AC-fuldmægtig
Thomas Kure Jepsen

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Data

Tlf: 2466 3613

Mail: thojep@rm.dk


Arbejdsområder

 • Dataopgaver
 • Psykiatriens Hus
 • Fælles akutmodtagelser
 • Tværsnitsundersøgelsen
 • Afstemning af kommunal medfinansiering
 • Sekretær og koordinator for det kriseterapeutiske beredskab

Indkøb, logistik og telefoni

Hanne Kehlet, Økonomiassistent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Indkøb, logistik og telefoni

Tlf: 2037 9015

Mail: hankeh@rm.dk


Arbejdsområder

 • Superbruger RM Indkøb (Indkøbs- og Logistik Modulet, ILM)
 • Koordinering vedrørende indkøb af kontorartikler i Administrationen
 • Superbruger Intranet samt Internet
 • Vedligeholdelse af kontaktgrupper på Intranet
 • Diverse økonomiopgaver

Martin Svane Beck, Specialkonsulent
Martin Svane Beck

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Indkøb, logistik og telefoni

Tlf: 4070 0020

Mail: martbk@rm.dk


Arbejdsområder

 • Drift, support og udvikling af PS Midt-telefoni
 • Koordinator og superbruger vedrørende RM Indkøb
 • Indkøb- og logistikopgaver i forhold til hele PS
 • Repræsentant for PS i "Brugerforum for RM Indkøb", "Indkøbsforum" og "Logistikforum"
Yvonne Nielsen, Kontorassistent

Yvonne.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Indkøb, logistik og telefoni

Tlf: 2162 1256

Mail: yvonjn@rm.dk


Arbejdsområde

 • Indkøb og support af telefoni for Psykiatrien i Skejby samt BUA i Herning og Viborg
 • Indkøb af hardware for Psykiatrien i Skejby samt BUA i Herning og Viborg
 • Support vedrørende RM Indkøb
 • Økonomiopgaver for BUA

Regnskab

Alexia Christensen, Regnskabsmedarbejder
Alexia Christensen.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Regnskab

Mobil: 2176 4321 

Mail: alechr@rm.dk


Arbejdsområder

 • Koordinerende regnskabsopgaver
 • Kontoplansændringer
 • Satspuljer
 • Kontaktperson til den centrale regnskabsafdeling
 • Økonomistyring i Psykiatri administrationen
 • Temamøder på regnskabsområdet
 • Elevansvarlig
Anne-Mette Hedegaard, Regnskabsmedarbejder

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Regnskab

Tlf: 2053 0461

Mail: anhni1@rm.dk


Arbejdsområder

 • Generelle regnskabsopgaver
 • Kontaktperson for regnskabsopgaver i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Kontaktperson for regnskabsopgaver på fondsadministration i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Ad hoc opgaver
Birgitte Lund Jensen, Økonomimedarbejder (barselsvikar)

Woman icon.png

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Regnskab

Tlf: 9243 4537

Mail: biluje@rm.dk


Arbejdsområder

 • Generelle regnskabsopgaver
 • Kontaktperson for regnskabsopgaver i Afdeling for Depression og Angst
 • Kontaktperson for regnskabsopgaver på fondsadministration i Afdeling for Depression og Angst, Afdeling for Psykoser og Retspsykiatrien
 • Ad hoc opgaver
Eva Berg, Økonomi- og regnskabsmedarbejder

Eva Berg.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Regnskab

Tlf: 2020 2666

Mail: evagad@rm.dk


Arbejdsområder

 • Diverse regnskabsopgaver
 • Afstemninger
 • Økonomistyring i Psykiatri administrationen
 • Afregning af moms

Helle Søndergard Petersen, Regnskabsmedarbejder
Woman icon.png

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Regnskab

Mobil: 

Mail: hespet@rm.dk


Arbejdsområder

 • Koordinerende regnskabsopgaver

Kathrine Bekker, Økonomimedarbejder (Barsel)
Kathrine Bekker- PØP.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Regnskab

Tlf: 9243 4537

Mail: katbek@rm.dk


Arbejdsområder

 • Generelle regnskabsopgaver
 • Kontaktperson for regnskabsopgaver i Afdeling for Angst og Depression
 • Kontaktperson for regnskabsopgaver på fondsadministration i Afdeling for Depression og Angst, Afdeling for Psykoser og Retspsykiatrien
 • Ad hoc opgaver
Lisbeth Angermair, Regnskabsassistent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Regnskab

Tlf: 2164 1219

Mail: lisang@rm.dk


Arbejdsområder

 • Styring af patientkassen i Retspsykiatri i Skejby
Lisbeth Lynggaard Petersen, Økonomikonsulent

Lisbeth Lynggaard Petersen

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Regnskab

Tlf: 2037 8915

Mail: libpte@rm.dk


Arbejdsområder

 • Afregning af patienter i behandling
 • Økonomistyring centrale puljer
 • Koordinator for generel styring af eksterne midler (fondsmidler)
 • Økonomistyring af Den Psykiatriske Forskningsfond
 • Afregning med Grønland
Maja Døssing, Kontorelev

billede 1.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Regnskab

Tlf: 9117 5564

Mail: majado@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kontorelev

Økonomi

Anette Lykke Stabell, Fuldmægtig

Anette Lykke Stabell

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi

Tlf: 4010 0439

Mail: anesta@rm.dk


Arbejdsområder

 • Satspuljemidler
 • Fremmødeprofiler i forhold til økonomi
 • Forventet regnskab (vejledning og udvikling)
 • Forsikringer

Arne Silkjær Bøndergaard, Fuldmægtig
Man icon.png

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi

Tlf: 2961 9156

Mail: arnboe@rm.dk


Arbejdsområder

 • Rapportering til Regionsrådet (økonomi, aktivitet, målbillede, ledelsesberetning)
 • Opfølgning og rapportering i forhold til de psykiatriske afdelinger
 • Koordinering af proces for budget, økonomiopfølgning og regnskab
 • Anvendelse BI-rapporter og BI-kuber vedr. økonomi
 • Deltager i budgetproces
 • Diverse økonomiopgaver
Kristine Henny Pedersen, AC-fuldmægtig

Kristine Henny Pedersen.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Økonomi

Tlf: 9117 4919

Mail: krhepe@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kontaktperson til Horsens, Midt, Vest og Randers
 • Kontaktperson til afdelingssupporterne i Skejby angående den månedlige økonomiopfølgning
 • Månedlig økonomi- og aktivitetsopfølgning i forhold til de psykiatriske afdelinger
 • Deltager i budgetproces
 • Forventet regnskab
 • Temamøder på økonomiområdet
 • Diverse økonomiopgaver

Afdelingssupport

Majbritt Svendsen, Faglig Koordinator for Afdelingssupport

Majbritt.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: 2913 9007

Mail: majsve@rm.dk


Arbejdsområder

 • Primær kontaktperson for Afdeling for Depression og Angst
 • Varetager sekretariatsbetjening af ledelsesmøder i Afdeling for Depression og Angst
 • Varetager sekretariatsbetjening af driftsmøder mellem PSL og AL i Afdeling for Depression og Angst
 • Budget samt økonomidisponering/-opfølgning i Afdeling for Depression og Angst

Anders Jacobsen, AC-medarbejder

Anders Jakobsen-PØP.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: 2043 4997

Mail: anrjac@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kontaktperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Primær kontaktperson for Klinik for Spiseforstyrrelser, Sengeafsnit 3 for Spiseforstyrrelser, Klinik for Unge – Sengeafsnit 2+4 og Klinik for Unge - Ambulatoriet
 • Varetager sekretariatsbetjening af ledelsesmøder i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Varetager sekretariatsbetjening af driftsmøder mellem PSL og AL i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Budget samt økonomidisponering/-opfølgning i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Emil Bruhn Bove, AC-medarbejder

Emil Bruhn Bove.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: 2037 0213

Mail: emibov@rm.dk


Arbejdsområder

 • Primær kontaktperson for Retspsykiatrisk Afdeling
 • Varetager sekretariatsbetjening af ledelsesmøder i Retspsykiatrisk Afdeling
 • Budget samt økonomidisponering/-opfølgning i Retspsykiatrisk Afdeling
 • Varetager sekretariatsbetjening af møder mellem bruger- og pårørendeorganisationer og afdelingsledelserne i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien

Jens Pehrson, AC-fuldmægtig

Jens Pehrson.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: 2399 5174

Mail: jenpeh@rm.dk


Arbejdsområder

 • Primær kontaktperson for Afdeling for Psykoser
 • Budget samt økonomidisponering/-opfølgning i Afdeling for Psykoser
Katrine Hald, AC-fuldmægtig

Katrine Hald.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Afdelingssupport

Tlf: 2029 1804

Mail: kathal@rm.dk


Arbejdsområder

 • Kontaktperson for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Primær kontaktperson for Klinik for Småbørn, Klinik for Skolebørn Team 1 og Klinik for Skolebørn Team 2
 • Varetager sekretariatsbetjening af ledelsesmøder i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Varetager sekretariatsbetjening af driftsmøder mellem PSL og AL i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Budget samt økonomidisponering/-opfølgning i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
 • Satspuljer

Anlæg

Jens Grauballe, Specialkonsulent, faglig koordinator
Jens Grauballe

Afsnit: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Tlf: 2012 7208

Mail: jegrau@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Faglig koordinator for Anlægsteam
 • Projektleder/flyttekoordinator for psykiatriens flytteproces til Gødstrup
 • Sekretær for Styregruppe for udflytning til Gødstrup
 • Sekretær for det midlertidige HMU underudvalg for sammenflytning - Gødstrup
 • Sekretær for den Tværgående flyttegruppe for flytning til Gødstrup
 • Ad hoc analyser og beslutningsoplæg vedr. anlægsprojekter mv.

Mette Albæk, AC-fuldmægtig
Mette Lehm.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Mobil: 2115 2414 

Mail: meapee@rm.dk


Arbejdsområder

 • Koordinering af psykiatriens flytning til Gødstrup

Ninna Meldgaard Myllerup, Bygningskonstruktør


Ninna Meldgaard Myllerup.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Tlf: 2056 4954

Mail: ninmyl@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Koordinerende funktion ift. anlægsområdet i psykiatrien
 • Projektledelse på konkrete anlægsprojekter

 • Sekretær for Anlægsmøder vedrørende psykiatriens vedligeholdelsesmidler

Peter Løvbjerg Christensen, AC-fuldmægtig
Peter Løvbjerg Christensen

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Tlf: 2463 5172

Mail: petchr@rm.dk


Arbejdsområder:

 • Sekretær for styregruppe vedrørende psykiatriens bygninger i Skejby (OPP)
 • Planlægning og koordinering af psykiatriens flytning til Gødstrup

Søren Poulsen Sørensen, Bygningskonstruktør


Søren Poulsen Sørensen

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Anlæg

Tlf: 2068 1767

Mail: soeson@rm.dk

 

Arbejdsområder

 • Koordinerende funktion ift. anlægsområdet i psykiatrien
 • Projektledelse på konkrete anlægsprojekter
 • Sikkerhedsvurderinger af fysiske rammer i regionspsykiatrierne
 • Psykiatriens nybyggeri i Gødstrup
 • Planlægning og koordinering af psykiatriens flytning til Gødstrup

Projekter og udvikling

Vivian Grauting, Specialkonsulent, faglig koordinator
Vivian Grauting

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 3060 0931

Mail: vigrau@rm.dk


Arbejdsområder

 • Specialeplan for Psykiatri
 • Tværregionale samarbejdsaftaler
 • Tovholder og ressourceperson for driftsmøderne med afdelingsledelserne i Psykiatrien
 • Tovholder for satspuljeprojekterne
 • Regionspsykiatrien Vest
 • Ny Specialpsykiatrisk afdeling
 • Psykiatriplan - herunder årsplan for psykiatrien

Christine Nørgaard Wiener, AC-planlægger (barselsvikar)
Woman icon.png

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 

Mail: chwien@rm.dk


Arbejdsområder

 • Årsplan 2020
 • Udmøntning af finanslovsmidler
 • Analytisk arbejde og rapporter
 • Diverse ad-hoc opgaver

Jesper Winther Mogensen, Specialkonsulent
Jesper Winther Mogensen

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 4015 8941

Mail: jemoge@rm.dk


Arbejdsområder

 • Udredningsret og behandlingsgaranti - herunder patientplanlægning
 • Analytisk arbejde og rapporter
 • Diverse ad-hoc opgaver
 • Projektleder på diverse projekter

Jonas Rindom Hemmingsen, AC-fuldmægtig 
Jonas Rindom Hemmingsen

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 2328 3025

Mail: jonhem@rm.dk


Arbejdsområder

 • Driftsmøder

Kenni Sørensen, AC-fuldmægtig (vikar)

Kenni Sørensen - pøp.jpg

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning,

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 2463 5160

Mail: kenser@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Lee Uldahl Jensen, AC-fuldmægtig (på barsel)

Lee Uldahl Jensen

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning,

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 2463 5160

Mail: leeuje@rm.dk


Arbejdsområder

 • Beskrivelse følger

Tobias Abell Nielsen, AC-planlægger
Man icon.png

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Projekter og Udvikling

Tlf: 

Mail: tobine@rm.dk


Arbejdsområder

 • Arbejdsopgaver følger

Tværsektorielt samarbejde

Elisabeth Brix Westergaard, Chefkonsulent
Elisabeth Brix Westergaard

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Tværsektorielt samarbejde

Tlf: 2964 9118

Mail: eliwes@rm.dk


Arbejdsområder

 • Århusklyngen
 • Horsensklyngen
 • Psykiatriens Hus Aarhus
 • Alliancen om den nære psykiatri
 • Almen praksis
 • Oligofrenipsykiatri

   

Anja Skaarup, Specialkonsulent

Afdeling: Psykiatriens Økonomi- og Planlægning

Afsnit: Tværsektorielt samarbejde

Tlf: 2931 7762

Mail: anjaks@rm.dk


Arbejdsområder

 • Vestklyngen
 • Midtklyngen
 • Randersklyngen

 • Alliancen om den nære psykiatri
 • Psykiatriens Hus i Silkeborg
 • Psykiatrien Nordvest
 • LSR