På baggrund af Psykiatri og Socialledelsens beslutning, gennemføres der i 2015 en samlet proces for lokal løndannelse i PS. 

Der er i februar 2015 gennemført et dialogmøde med de faglige organisationer. I marts er område og afdelingsledelser blevet orienteret om processen for 2015. 

Nedenstående powerpoint, er blevet forevist til dialogmødet med de faglige organisationer, hvor den overordnede tidsplan også ligger i. Øvrige relevante papirer findes under lokal løndannelse. 

Powerpoint fra dialogmøde