På regionsrådsmødet den 31. maj blev Psykiatriplan 2017 godkendt.

Den nye psykiatriplan for Region Midtjylland udstikker retningen for udviklingen af psykiatrien i de kommende år.

Med visionen om 'bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom – på patientens præmisser' fokuserer psykiatriplanen blandt andet på at mindske uligheden i sundhed samt at inddrage patienterne i behandlingen. Derudover fokuserer psykiatriplanen på vigtigheden af, at der er et tæt samarbejde mellem regionen, praksissektoren og kommunerne.

 

Udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
Regionsrådet godkendte den 15. december 2017 Udviklingsplan for Aarhus Universitetshospital Psykiatrien. Udviklingsplanen skal medvirke til at styrke hospitalets faglige profil og kan ses som et bilag til Psykiatriplan 2017.

 

Psykiatriplan 2013-2016
Regionsrådet godkendte den 20. marts 2013 Psykiatriplan 2013-2016 - Strategier for udviklingen i Region Midtjyllands psykiatri 2013-2016.