Sundhedsloven og bekendtgørelsen om sundhedsaftaler stiller krav om, at regionerne skal indgå aftaler med de enkelte kommuner på fem centrale områder.

Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praksissektoren om gensidige forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet. Aftalen understøtter, at den enkelte borger modtager en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. 


Se sundhedsaftalerne på regionens hjemmeside.

Du kan også læse mere om sundhedsaftalen på sundhedsaftalen.rm.dk.