Psykiatri og Social står for driften af det psykiatriske hospital i Region Midtjylland og en række specialiserede sociale tilbud for borgere med særlige behov.

 

Psykiatrien

Den psykiatriske behandling foregår på otte kliniske afdelinger, der ligger i Skejby, Randers, Horsens, Herning/Holstebro og Silkeborg/Viborg/Skive. Psykiatrien er hovedsageligt financieret via bloktilskud fra staten.

Læs mere om psykiatrien

Se særskilt side om retspsykiatrien

Gå til psykiatriens hjemmeside

 

Socialområdet

Socialområdet er organiseret i otte specialområder, der hver især består af fagligt beslægtede institutioner, bosteder og undervisningstilbud. Socialområdet er overvejende financieret af de pladser eller ydelser, som kommunerne køber.

Læs mere om socialområdet

Gå til socialområdets hjemmeside

 

 

Mission: Psykiatri og Social skal bidrage til at fremme sundhed, trivsel og generel velfærd hos borgere i Region Midtjylland med svær psykisk sygdom og med betydeligt nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.

Vision for psykiatrien:
’Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom’.

Vision for socialområdet:
’Nødvendig viden – målrettet indsats – bedre liv – til flere’.