To nye psykiatriske centre får plads ved siden af de to nye regionshospitaler, der er ved at blive opført i Skejby ved Aarhus og Gødstrup ved Herning.

AUH Psykiatrien flyttede fra Risskov til Skejby i november 2018 - læs mere på AUH Psykiatriens hjemmeside.

De psykiatriske funktioner i den vestlige del af regionen samles for størstedelens vedkommende ved Det nye hospital i Vest - Gødstrup. Den psykiatriske del af byggeriet bliver på 15.000 kvadratmeter, når det står færdigt i 2019.

Læs mere om byggeriet i Gødstrup