Psykiatri- og socialområdet vil gerne være åbne i forhold til pressen og offentligheden, men det skal balanceres med hensynet til vores patienter og brugere. 

Regionsrådet har derfor vedtaget en politik for, hvordan vi ønsker at samarbejde med pressen, når patienter er involveret. De samme principper gør sig gældende på det sociale område.

 

I kort træk siger politikken følgende:

Hvis pressen vil interviewe, filme eller fotografere en patient kan det udelukkende foregå med samtykke fra personen selv. 
I nogle tilfælde kan kommunikationsafdelingen eller en medarbejder fra den psykiatriske afdeling være det kontaktskabende led. 

Patienter, som er ude af stand til at give samtykke eller som ikke ønsker at blive fotograferet eller at få besøg af pressen, har en berettiget forventning om, at psykiatri- og social bistår dem ved at nægte pressen adgang til patientens sengestue.

Pressen skal, inden der interviewes, fotograferes eller filmes, give personalet tilstrækkelig tid til at informere øvrige patienter, således at de kan afgøre, om de eventuelt vil medvirke.


Se hele politikken "Patienten i pressen" (pdf)