De politiske partier i regionsrådet har besluttet, at Psykiatri og Social skal spare 53,2 mio. kr. frem mod 2019. Beløbet indgår i den besparelse på 699 mio. kr., der skal findes på regionens samlede budget.

Læs mere om spareplan 2015-2019


Tiltag til realisering af besparelser i Psykiatri og Social:

Nedlæggelse af senge og omlægning af behandlingstilbud i voksenpsykiatri: 9,7 mio. kr.
Omlægning af behandlingstilbud i Børne- og Ungdomspsykiatrien: 7 mio. kr.
Administrative og ledelsesmæssige besparelser: 11,4 mio. kr.
Omlægning og forenkling af arbejdsgange: 7,3 mio. kr.
Reduktion i udgifter til service, tjenesteydelser, telefoni m.fl.: 7,3 mio. kr.
Reduktion i udgifter til kørsel, forplejning mm.: 1,8 mio. kr.
Lukning af Museum Ovartaci: 1,7 mio. kr.
Besparelse på Institut for Kommunikation og Handicap: 400.000 kr.
Færre penge til udviklingstiltag: 6,6 mio. kr.

Ialt: 53,2 mio. kr.

 

Regionen har i gennemførelsen af besparelserne i behandlingsenhederne haft fokus på:

 • at samle funktioner i større, robuste enheder
 • at omlægge fra senge til intensive ambulante funktioner, så patienterne kan få behandling, der kan foregå i patientens eget nærmiljø og som i højere grad end i dag kan tilpasses den enkelte patients behov

Konkret betyder det

 • at opgaven med at indlægge patienter fra Silkeborg Kommune flyttes fra de psykiatriske afdelinger på AUH Risskov til Viborg, Regionspsykiatrien Midt. Sammen med opgaven flyttes 16 senge fra Risskov til Viborg.
 • at der omlægges 16 senge på AUH, Risskov til 16 lav-intensive senge samt etableres en akut ambulant funktion
 • at der oprettes 4 nye senge i AUH Risskov
 • at der lukkes 6 senge i Herning, Regionspsykiatrien Vest og 6 senge i Holstebro, Regionspsykiatrien Vest
 • at der omlægges 6 senge i Holstebro, Regionspsykiatrien Vest til 6 lav-intensive senge samt styrker den akutte ambulante funktion

Samlet set betyder det, at der som konsekvens af besparelserne lukkes i alt 8 senge i regionspsykiatrien.

 

Oversigt over sengepladser før og efter besparelsen:

 • Afdeling for Organiske Psykiske Lidelser og Akutmodtagelse, AUH Risskov: Før 44, Efter: Sengene flyttes til
  andre afdelinger
 • Afdeling for Psykoser, AUH Risskov: Før 68, Efter: 84
 • Afdeling for Mani og Depression, AUH Risskov: Før 68, Efter: 84
 • Regionspsykiatrien Horsens: Før: 41, Efter: 41
 • Regionspsykiatrien Randers: Før: 36, Efter: 36
 • Regionspsykiatrien Vest: Før: 85, Efter: 73
 • Regionspsykiatrien Viborg-Skive/Midt: Før: 39, Efter: 55
 • Senge i alt i almen psykiatri: Før: 381, Efter: 373
 • Afdeling for Retspsykiatri, AUH Risskov: Før: 48*, Efter: 48*
 • Sengeafsnit for retspsykiatri, Regionspsykiatrien Viborg-Skive/Midt: Før: 31, Efter: 31
 • Senge i alt: Før: 429, Efter: 421

 

Læs mere om spareplan 2015-2019