Har du brug for en ekspert i psykiatri eller sociale forhold?
Vi råder over forskere, specialister og andre fagfolk, der
gerne vil hjælpe pressen videre med en historie.

Finder du ikke, det du søger, kan du kontakte presseteamet

----------------------------------------------------------------------

Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser 


Organiske psykiske lidelser (efter sygdomme eller skader i hjernen):

 • Demens
 • Delir
 • Andre hjernelidelser

Sindslidelser som følge af misbrug:

 • Alkohol
 • Euforiserende stoffer
 • Medicin
 • Opløsningsmidler


Psykoser:

 • Skizofreni
 • Andre psykoser


Affektive sindslidelser (manier og depressioner):

 • Manier
 • Depression
 • Manio-drepressiv tilstand (bipolar affektiv lidelse)


Angst- og tvangsrelaterede tilstande:

 • Fobier
 • Tvangstanker og -handlinger (OCD)
 • Posttraumatisk stresssyndrom (PTSD)
 • Hukommelsestab eller lammelser som følge af traume
 • Hypokondri - indbildt sygdom
 • Andre former for stress


Adfærdsændringer forbundet med fysiske faktorer:

 • Spiseforstyrrelser
 • Søvnforstyrrelser
 • Seksuelle funktionsforstyrrelser
 • Misbrug af ikke-afhængighedsskabende stoffer


Personlighedsforstyrrelser:

 • Psykopati og borderline
 • Personlighedsændringer efter traume
 • Ludomani, pyromani og andre impulshandlinger
 • Transvestisme og andre kønsidentitetsforstyrrelser
 • Pædofili og andre seksuelle afvigelser

Mental retardering (udviklingshæmning):

 • Mental retardering i forskellig grad


Psykiske udviklingsforstyrrelser:

 • Infantil autisme
 • Aspergers syndrom

Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser:

 • ADHD
 • Tourettes syndrom (tics)

Andre ekspertområder i Psykiatri og Social: