Psykiske lidelser, der skyldes sygomme eller skader i hjernen, kaldes organiske psykiske lidelser. Blandt disse sygdomme er demens og delir de mest udbredte. Andre organiske psykiske lidelser kan være forårsaget af blodpropper i hjernen eller påførte skader f.eks. ved trafikuheld eller vold.

Praksis specialviden om voksne med hjerneskade:

Margit Schiermer, VISO-koordinator, ergoterapeut
Specialområde Hjerneskade
Tlf.: 7847 7322
E-mail: marg.s@rm.dk

Praksis specialviden om børn og unge med hjerneskade:

Anette Baden, afdelingsleder, sygeplejerske
Fenrishus
Specialområde Børn og Unge
Tlf.: 7847 8130
E-mail: anebad@rm.dk