Misbrugsrelaterede tilstande omfatter lidelser, hvor patienterne er afhængige af alkohol eller euforiserende stoffer - eller har andre alvorlige følger efter et misbrug.

Hvis patienten har en anden hoveddiagnose, bliver patienten behandlet i den afdeling, der har hoveddiagnosen.

Klinisk specialviden om sindslidelser som følge af misbrug:

Kenneth Brandt Hansen,overlæge
Afdeling for Psykoser
Aarhus Universitetshospital, Risskov 
Tlf.: 20 16 54 19 
E-mail: kehans@rm.dk 

Praksis specialviden om psykisk syge voksne med misbrug:

Janne Martinussen, faglig områdeleder 
Borgere med afhængighed (18+)
Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Tlf.: 7847 7510
E-mail: jannmr@rm.dk

Praksis specialviden om børn og unge med misbrug:

Lise-Lotte Nørby Sørensen, afdelingsleder
HSpecialområde Børn og Unge
Tlf.: 7847 8583
E-mail: lilser@rm.dk