Psykoserne er kendetegnet ved, at patienten har svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Den mest udbredte psykose er skizofreni, der dækker over en række under-diagnoser. Typiske symptomer for psykostiske patienter er synshallucinationer, stemmehøring og vrangforestillinger.

Klinisk specialviden om psykoser:

Ole Mors, speciallæge og professor
Afdeling for Psykoser
Aarhus Universitetshospital, Risskov
Tlf.: 7847 1160
E-mail: niemor@rm.dk 


Charlotte Emborg, overlæge

Afdeling for Psykoser
Aarhus Universitetshospital, Risskov
Tlf.: 7847 1851 
E-mail: chembo@rm.dk

Jens Kristian Buskov, overlæge
Sengeafsnit E3
Regionspsykiatrien Vest (Herning-Holstebro)
Tlf.: 7847 4686 
E-mail: jenbus@rm.dk


Anne Grethe Viuff,
 overlæge,
Ambulant Psykoseenhed
Regionspsykiatrien Vest  (Herning-Holstebro)
Tlf.: 7847 4503 
E-mail: anneviuf@rm.dk

Peter Grydehøj, overlæge
Sengeafsnit for psykotiske lidelser
Regionspsykiatrien Viborg-Skive
Tlf.: 7847 4220 
E-mail: petgry@rm.dk

Praksis specialviden om voksne med psykoser:

Heinz Jacob, områdechef
Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Tlf.: 7847 7081
E-mail: heijak@rm.dk 

Praksis specialviden om børn og unge med psykoser:

Birte Lausch, souschef og chefpsykolog
Holmstrupgaard
Tlf.: 7847 8609
E-mail: birlac@rm.dk