Til gruppen af adfærdsændringer forbundet med fysiske faktorer hører spiseforstyrrelserne, forskellige former for søvnforstyrrelser og seksuelle funktionsforstyrrelser. Til gruppen hører også misbrug af ikke-afhængighedsskabende stoffer som antidrepressiver og steroider.

Klinisk specialviden om seksuelle funktionsforstyrrelser:

Xanthi Fynbo, psykolog og specialist i klinisk sexologi
Afdeling for Depression og Angst, Sexologisk Enhed
Aarhus Universitetshospital, Risskov
Tlf.: 7847 2190
E-mail: ps.sexologiskenhed@rm.dk

Klinisk specialviden om børn og voksne med spiseforstyrrelser:

Kristian Rokkedal, overlæge
Center for Spiseforstyrrelser,
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Tlf.: 7847 3301 
E-mail: rokkedal@ps.rm.dk 

Praksis specialviden om børn og unge med adfærdsændringer:

Birte Lausch, souschef og chefpsykolog
Holmstrupgaard
Tlf.: 7847 8609
E-mail: birlac@rm.dk