Blandt udviklingsforstyrrelserne er autisme den mest udbredte. Autisme opdeles i tre undergrupper: infantil autisme, Retts syndrom og Aspergers syndrom.

Udviklingsforstyrrelser kan derudover omfatte sproglige, skolemæssige og motoriske færdigheder.

Særligt i forhold til børn og unge med udviklingsforstyrrelser:

Meta Jørgensen, overlæge
Afsnit B - afsnit for småbørn 0-6 år
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Tlf.: 7847 3071 
E-mail: metajoer@rm.dk

Merete Juul Sørensen, overlæge
Afsnit C - afsnit for skolebørn 7-13 år
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
E-mail: merson@rm.dk

Praksis specialviden om voksne med autisme: 

Dorthe Jensen, faglig leder
Specialområde Autisme
Tlf.: 20 36 90 95 
E-mail: djesen@rm.dk 

Praksis specialviden om børn og unge med infantil autisme:

Janni Larsen, koordinerende afdelingsleder 
Specialområde Børn og Unge 
Tlf.: 7847 8906 
E-mail: janlas@rm.dk

Praksis specialviden om behandlingsmetoden ABA:

Annette Skovgaard, afdelingsleder
Specialområde Kommunikation og Undervisning
Tlf.: 7847 9313
E-mail: aneskv@rm.dk

Praksis specialviden om børn og unge med udviklingsforst.:

Anja M. Thomsen, psykolog
Holmstrupgård
Tlf.: 7847 8633
E-mail: anjath@rm.dk