Gruppen omfatter ADHD som den mest udbredte diagnose.
Dertil kommer adfærdsforstyrrelser, følelsesmæssige
forstyrrelser, sociale forstyrrelser og andre forstyrrelser.

Klinisk specialviden om børn og unge med ADHD:

Per Hove Thomsen, overlæge og professor
BUC-Forskning
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Tlf.: 7847 3160 
E-mail: perhth@rm.dk

Klinisk specialviden om voksne med ADHD:

Erik Pedersen, overlæge
ADHD-teamet
Regionspsykiatrien Vest (Herning-Holstebro)
Tlf.: 7847 4548 
E-mail: erikpe@rm.dk 

Praksis specialviden om børn og unge med ADHD: 

Niels Ibsen, faglig koordinator
Specialområde Børn og Unge
Tlf.: 7847 8516
E-mail: nieibs@rm.dk