Region Midtjylland har forskellige tilbud til flygtninge, der kommer til Danmark. Det kan være psykiatrisk behandling i forhold til krigstraumer eller det kan være anbringelse på en sikret institution for børn og unge, der ankommer illegalt til Danmark uden deres forældre.

Klinisk specialviden om posttraumatisk stresssyndrom (PTSD):

Annemarie Graae Gottlieb, centerchef, ledende psykolog
Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri
Aarhus Universitetshospital, Risskov
Tlf.:  7847 2452
E-mail: annegott@rm.dk

Praksis specialviden om udledsagede flygtningebørn:

Lars Emil Andersen, områdechef
Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge
Tlf.: 7847 9001
E-mail: lars.andersen@ps.rm.dk