Læseområdet undersøger, underviser, rådgiver og vejleder voksne med læse, stave- og skrivevanskeligheder, f. eks. ordblinde. Området omfatter også mennesker, der har svært ved at udtale ordene.

Praksis specialviden om voksne med læsevanskeligheder:

Annette Skovgaard, afdelingsleder
Specialområde Kommunikation og Undervisning
Tlf.: 7847 9313
E-mail: aneskv@rm.dk