Gerontopsykiatri omfatter psykiske sygdomme hos ældre.
Ældre mennesker har principielt de samme sygdomme som yngre, men deres sygdomsforløb præges af alderen. Udbredte psykiske lidelser blandt ældre er demens, delirium, depression og medicinbivirkninger.

Klinisk specialviden om gerontopsykiatri:

Eyd Hansen Høyer, overlæge
Afdeling for Depression og Angst,
Aarhus Universitetshospital, Risskov
Tlf.: 7847 2240 
E-mail: eydhoe@rm.dk