Medicin er en naturlig del af en moderne psykiatrisk behandling, der sigter på at give patienten en normal tilværelse. Medicin kan ikke stå alene som behandlingsmiddel, men gives som regel i kombination med forskellige former for terapi.

Klinisk specialviden om medicin i psykiatrien:


Charlotte Emborg
, overlæge
Afdeling for Psykoser
Aarhus Universitetshospital, Risskov
Tlf.: 7847 1851
E-mail: chembo@rm.dk


Lene Høimark
, farmakolog
Klinisk Farmakologisk Afdeling
Aarhus Universitetshosptial
E-mail: lenehoei@rm.dk