Hørevanskeligheder omfatter døvhed og hørenedsættelse, men også problemer med lydfølsomhed, méniére og tinnitus. Region Midtjylland har desuden ekspertise i forhold til Cochlear-implanterede og erhvervsaktive hørehæmmede.

Praksis specialviden om børn, unge og voksne med hørevanskeligheder:

Annette Skovgaard, afdelingsleder
Specialområde Kommunikation og Undervisning
Tlf.: 2922 1913
E-mail: aneskv@rm.dk