Psykiatriloven giver mulighed for, at psykiatriens medarbejdere i ganske særlige tilfælde må anvende tvang overfor patienter. Tvang omfatter blandt andet frihedsberøvelse, bæltefiksering, anvendelse af fysisk magt og tvangsmedicinering.

Folketinget har sat et mål om, at mængden af tvang skal nedbringes til det halve frem mod 2020. Psykiatrien har i den forbindelse iværksat en række initiativer, der skal indfri målet.

På socialområdet giver serviceloven på tilsvarende vis mulighed for, at de pædagogiske medarbejdere i helt særlige tilfælde må anvende magt overfor beboere.

 

Specialviden om årsager til brug af tvang: 

Per Jørgensen, lægefaglig direktør
psykiatri- og socialledelsen
Tlf.: 2066 3384
E-mail: pej@rm.dk

 

Specialviden om initiativer til nedbringelse af tvang: 

Gert Pilgaard Christenen, direktør
psykiatri- og socialledelsen
Tlf.: 4036 0141
E-mail: gpc@rm.dk

 

Særligt i forhold til projektet "brugerstyrede senge": 

Betty Randlev, afdelingssygeplejerske
Afdeling for Psykoser
Tlf.: 7847 1761
E-mail: ketran@rm.dk

 

Specifikke data for tvang i psykiatrien:

Henrik Løwe Christiansen, fuldmægtig
Kvalitetsafdelingen
Tlf.: 2945 7635
E-mail: henchs@rm.dk

Specialviden om magtanvendelser på socialområdet: 

Ann-Britt Wetche, socialdirektør
psykiatri- og socialledelsen
Tlf.: 7847 0008
E-mail: anwetc@rm.dk

 

Specifikke data for magtanvendelser på socialområdet:

Henrik Robert Nielsen, fuldmægtig
Socialplanlægning
Tlf.: 7847 6032
E-mail: hennie@rm.dk