Når et barns basale behov for kærlighed, tryghed, beskyttelse og stimulation ikke opfyldes, er der tale om omsorgssvigt, der kan have alvorlige konsekvenser for barnets udvikling.

Omsorgssvigt kan være fysisk betingede f. eks utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiegne, men det kan også være psykisk betinget f.eks. manglende følelsesmæssig stimulation.

Praksis specialviden om omsorgssvigtede børn og unge:

Lise-Lotte Nørby Sørensen, afdelingsleder
Specialområde Børn og Unge
Tlf.: 7847 8583
E-mail: lilser@rm.dk

Lars Emil Andersen, områdechef
Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge
Tlf.: 7847 9001
E-mail: lars.andersen@ps.rm.dk