Der skelnes mellem to typer overgreb:

Børn og unge, der lever med vold i hjemmet, får ofte psykiske 
skader, der bringer deres udvikling og sundhed i fare.

Børn og unge, der udsættes for seksuelle overgreb, kan opleve
alvorlige psykologiske og sociale skadevirkninger, der ofte følger
børnene i deres voksenliv. 

Praksis specialviden om børn og unge, der krænker andre eller selv er blevet krænkede: 

Annette Lesner, afdelingsleder
Specialområde Børn og Unge
Tlf. 7847 8351
E-mail: annles@rm.dk

Tina Kamp Jensen, socialpædagog
Specialområde Børn og Unge
Tlf. 7847 8480
E-mail: tikjen@rm.dk