Senhjerneskade kaldes også påført hjerneskader. Der er tale om et varigt handicap, der typisk kan opstå som følge af vold, trafikulykker, hjerneblødning eller påvirkning af kemikalier.

Praksis specialviden om voksne med hjerneskade:

Margit Schiermer, VISO-koordinator, ergoterapeut
Specialområde Hjerneskade
Tlf.: 7847 7322
E-mail: marg.s@rm.dk