Ungdomskriminalitet dækker over en bred kam af straffelovs-overtrædelser fra butikstyveri til røveri og grov vold. Unge under 18 år må normalt ikke dømmes til fængsel i Danmark, men bliver i stedet anbragt på socialpædagogiske institutioner, hvor hovedformålet er at bryde en kriminel løbebane.

Praksis specialviden om ungdomskriminalitet:

Lars Emil Andersen, områdechef
Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge
Tlf.: 7847 9001
E-mail: lars.andersen@ps.rm.dk