Retspsykiatrien behandler mennesker med psykiske lidelser, der er mistænkt eller dømt for en straffelovsovertrædelse. Retspsykiatrien har desuden ekspertise i mentalobservationer og udfærdigelse af lægeerklæringer til brug for retsvæsenet.

Klinisk specialviden om retspsykiatri:

Trine Arngrim, ledende overlæge
Afdeling for Retspsykiatri,
Aarhus Universitetshospital, Risskov
Tlf.: 7847 2502 
E-mail: trinarng@rm.dk 

Praksis specialviden om psykisk syge voksne med dom:

Heinz Jacob, områdechef
Specialområde Socialpsykiatri Voksne
Tlf.: 7847 7081 
E-mail: heijak@rm.dk 

Praksis specialviden om psykisk syge unge med dom:

Lars Emil Andersen, områdechef
Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge
Tlf.: 7847 9001
E-mail: lars.andersen@ps.rm.dk