PS TeknologiCenter er Psykiatri og Socials enhed for teknologisk udvikling.

Det er her medarbejdere i psykiatrien og på det sociale område i Region Midtjylland kan få hjælp og sparring til telepsykiatriske og velfærdsteknologiske projekter.

I Psykiatri og Social benytter vi teknologiske løsninger for at udnytte vores ressourcer bedre. Vi bruger de teknologiske løsninger i den psykiatriske behandling, i opgaveløsningen på det specialiserede socialområde og administrativt. 

Vi tror på, at telemedicinske og velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at understøtte, at patienter og borgere bliver hovedaktører i eget liv, at vi sparer transporttid og at det kan være med til at sikre et mere sammenhængende forløb på tværs af sektorer.

Vi har siden 2009 arbejdet målrettet på at øge brugen af videokonferencer og har i de seneste år kørt flere projekter med virtuel behandling og arbejder i øjeblikke med et storskala projekt, der kan sikre endnu flere patienter og borgere mulighed for behandling over afstand.

Kontakt

Birgitte Illum
Konsulent
Mail: birill@rm.dk
Tlf: 2183 5082