Komplekse patienter med mange planer kræver ofte et større samarbejde mellem forskellige sektorer,  for at give en koordineret indsats til borgeren.

Borgerens plan er et forsøg på at lave en elektronisk platform der kan samle planer på komplekse borgere, så fagfolk og borgerne selv får et bedre overblik over deres forløb og behandling i forskellige kommunale, statslige og regionale regi.

Hjemmesiden fungerer som en platform for videregivelse af information. Alle planer skal fortsat udvikles og journaliseres i hjemmeboende fagsystem, og en kopi af planen kan videregives til andre fagfolk på hjemmesiden.

Projektet kører som et forsøg i 2016 og 2017 i et samarbejde mellem Psykiatrien i Region Midtjylland og tre midtjyske kommuner.