Remind - en modulopbygget web- og app-platform

(Medarbejdere finder vejledninger til Remind her)

Hvor

Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Hvorfor

Remind er en videreudvikling af to tidligere pilotprojekter, der viste potentiale for opskalering. De to projekter er "Ipadprojektet" og "Teletræning". I remind er der bygget der videre på de funktioner, der var i de to tidligere projekter, men i et helt nyt set-up. 

Hvordan

Remind er en mobil sundhedsplatform, der indeholder en række moduler, der kan sammensættes på kryds og tværs, så den enkelte patient eller borger har netop de moduler tilgængelig, der er behov for. 

Udover de forskellige moduler har man mulighed for at oprette de specifikke behandlingsskemaer, træningsvideoer, lydfiler eller billeder i Remind, som man normalt bruger sammen med patienten eller borgeren. 

Platformen er tilgængelig på smartphone, tablet og pc. 


Effekt

  • Platformen kan bruges af mange borgere med forskellige diagnoser og behov
  • Borgere kan få adgang til behandlingsstøttende funktionaliteter på platformen, der kan understøtte behandlingen mellem konsultationerne.
  • Behandlere vil kunne spare kørselstid ved at ændre nogle hjemmebesøg til en videokonsultation
  • Afbud og udeblivelser kan minimeres og dermed sikre fastholdelse i behandlingen, når en konsultation hurtigt kan bookes om til en videokonsultation, såfremt patienten har overset en aftale.