Herunder ses en liste af projekter der tidligere er afviklet i PS Teknologicentret. 

Du kan læse om de erfaringer der blev uddraget af projekterne, kontaktpersoner til projekterne mv.