Fra 1. januar 2017 overtager Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) specialrådgivning til førskolebørn for Børnekliniken

Er du fagperson eller forælder til et barn, som er i gang med eller visiteret til et tilbud gennem Børnekliniken og har du spørgsmål til, hvad der skal ske frem til og efter 1. januar er du velkommen til at kontakte os hverdage mellem 8.30-12.30 på telefon 7847 9300 eller ved at skrive til kas@rm.dk.

Læs mere på Institut for Kommunikation og Handicaps hjemmeside.