I Vækst- og udviklingsstrategien for 2015-2025 vægtes bæredygtig omstilling. Bæredygtig omstilling handler om at indrette morgendagens samfund, så vi kan leve det gode liv med økonomisk og social tryghed uden at miljø og ressourcer lider overlast. Vi ønsker at producere og forbruge mere, men samtidigt mindske presset på miljøet og vores fælles ressourcer, som fødevarer, energi, ressourcer og vand.

 Ressourcerne er knappe og mulighederne for at bevare, genanvende og få højere værdi ud af materialerne er store. Byer vokser og skal udvikles så de er regenerative og skaber ramme om det gode liv. Region Midtjylland vil være en attraktiv og bæredygtig vækstregion. I 2025 er det målet at mindst 70% af det affald, der produceres i regionen, skal genanvendes.

Vækstforum og regionsråd har igangsat proaktive indsatser indenfor velfærd,  klimatilpasning, grundvand, cirkulær økonomi og bioøkonomi. Vi vil gøre morgendagens samfundsmæssige udfordringer til morgendagens forretningsområder. 

Læs mere om projekterne:

Den regionale innovationsstrategi

Den regionale innovationsstrategi består af en vision og af retningsgivende principper. Strategien anvendes både i forhold til eksisterende projekter, og parallelt arbejdes der på at generere nye projekter, der gør morgendagens udfordringer til nye forretningsområder. 

Læs mere om den regionale innovationsstrategi.

Vand: fra udfordring til vækst

Projektet var en strategisk satsning på markeds- og efterspørgselsdrevet innovation, der skal øge virksomhedernes globale konkurrencedygtighed ved at styrke deres muligheder for at udvikle og producere løsninger på de samfundsmæssige udfordringer på vandområdet.

Projektet førte blandt andet til etableringen af Danish Water Technology House i Singapore www.dwth.dk

Læs mere om Vand: fra udfordring til vækst