Regional Udvikling søger gennem konkrete regionale opgaver, ekspertiser og partnerskaber at skabe gode, fremtidssikrede løsninger og sikre, at Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig region for alle.

Politikere skal beslutte fordeling af elever på Aarhus-gymnasier

Nye regler gør det muligt for gymnasier at lave lokale aftaler om, hvordan STX-elever skal fordeles på gymnasierne. I Østjylland kan det være en måde at skabe en mere jævn elevsammensætning på gymnasierne i Aarhus. Gymnasierne ville gerne lave en aftale, men er ikke enige. Det betyder, at regionsrådet skal træffe afgørelsen. Det skal ske inden udgangen af januar.