Kandidaterne til Landsbyprisen 2019 blev offentliggjort den 25. januar 2019. 

Se pressemeddelelse "Otte områder i spil til Landsbyprisen 2019" (link)

Kort med kandidater til landsbyprisen 2019

Kandidaterne til Landsbyprisen 2019 i Region Midtjylland. Fjordklyngen omfatter de seks landsbyer Skringstrup, Låstrup, Skals, Nr. Rind, Sundstrup og Ulbjerg. 

Vedr. ansøgning til Landsbyprisen 2019 

Vejledende kriterier 

Landsbyprisen 2019 kan tildeles en landsby, der ikke må have flere end  2.000 indbyggere. Kandidater til landsbyprisen vil blive vurderet efter den bedst samlede opfyldelse af følgende syv kriterier:

 1. Landsbyens fysiske miljø i form af boliger, øvrige bygninger, pladser m.m. skal udgøre et attraktivt nærmiljø uden forfaldne bygninger (arbejder på at fjerne forfaldne bygninger) samtidig med god adgang til naturen. (Et godt fysisk miljø kan være skabt gennem saneringer, etablering af nye aktiviteter eller faciliteter i landsbyen) 
 2. Der skal være et stærkt lokalt engagement i landsbyen gennem flere år, hvor beboerne gør en indsats for at gøre landsbyen attraktiv.
 3. Landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår – f.eks. nedlæggelse af offentlig service (skoler, børnehave, plejehjem m.m.) eller private arbejdspladser.
 4. En udvikling der tager udgangspunkt i stedbundne potentialer der f.eks. kan bestå af lokal kultur, af kulturarv i form af bygninger og landskaber, nærhed til storslåede naturområder, lokale værdier – viden og sociale netværk opstået over tid båret af et engageret lokalsamfund eller en driftig ildsjæl. Bæredygtig udvikling f.eks. med fokus på klima, energiløsninger, miljø og FN's verdensmål indgår også som stedbundne potentialer.
 5. Landsbyen har baseret sine aktiviteter og udvikling på en planlagt udvikling ud fra landsbyens forslag (f.eks. en lokal udviklingsplan) og indgår i et tæt samarbejde med kommunen. (Dvs. ikke alene baseret på en kommunal planlægning).
 6. Evne til at samarbejde og indgå "arbejdsdeling" med nabolandsbyer f.eks. i et klyngesamarbejde (prisen deles mellem to eller flere landsbyer).
 7. Landsbyen skal tilbyde et socialt og kulturelt miljø (med en befolkning, der yder en frivillig indsats i det lokale foreningsliv).

Praktisk om indstillingen 

Der skal oplyses om landsbyens indbyggertal pr. 1.1.2013 og 1.1.2018.

Et forslag skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af landsbyen og dens udvikling, således at forslaget forholder sig til de syv kriterier.

Forslaget/ansøgningen skal som minimum fylde 5 sider. Der skal også udfyldes og indsendes et sammenfatningsskema til ansøgning om landsbyprisen (Word-skabelon). Dette skal alene bruges til at give et overblik over ansøgningen.

Hvem kan fremsende forslag?

Den enkelte Lokale Aktions Gruppe (LAG) kan, i samarbejde med den/de kommune/r som den dækker, indsende et forslag pr. kommune. Det forudsættes, at der er enighed mellem LAG’en og kommunen om det fremsendte forslag. Kommuner uden LAG kan selv fremsende forslag.

Hvornår er deadline? 

Fristen for at komme med forslag til Region Midtjylland er: tirsdag 15. januar 2019, inden kl. 12.00. Forslag skal fremsendes pr. mail til: groen-vaekst-oplevelser@ru.rm.dk

Den enkelte landsby (borgerforening eller tilsvarende) afleverer sin ansøgning til LAG'en eller kommunen senest den 7. december 2018 med mindre andet aftales med LAG'en eller kommunen.

Hvem er prisens ekspertudvalg?

Til at bistå regionsrådet med vurdering af forslagene til modtager af Landsbyprisen 2019 er der nedsat et ekspertudvalg, som forventes at bestå af:

 • Annette Aagaard Thuesen, lektor, Ph.d, Syddansk Universitet.
 • Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d, Statens Byggeforskningsinstitut.
 • Connie Mark Skovbjerg, landdistriktsmedarbejder, Sønderborg Kommune 
 • Helle Lyngbak, Landdistriktsmedarbejder, Hjørring Kommune 
 • Ole Sommer Bach, Udviklingschef, Randers Regnskov
 • Karsten Bækgaard, chefkonsulent, Region Midtjylland (formand).

Overrækkelse af prisen

Beslutning om tildeling af Landsbyprisen forventes at blive truffet i af regionsrådet på møde den 27. marts 2019 efter behandling i udvalget for regional udvikling. Prisen overrækkes i maj 2019 efter nærmere aftale med prismodtageren.

Anvendelse af landsbyprisen

Landsbyprisen kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse – eksempelvis til børn.