AI-netværket samler fagprofessionelle, der arbejder med konkrete sundhedsdataprojekter – det være i virksomheder, som forsker eller som ansat i sundhedsvæsnet. Netværket danner ramme for videndeling, koordinering og samarbejde om de fælles udfordringer, der knytter sig til udnyttelsen af Machine Learning og Kunstig Intelligens indenfor sundhedsområdet.

Baggrund

Baggrunden for netværket er, at mange sundhedsdataprojekter kæmper med de samme barrierer og laver paralleludvikling på områder, hvor der i stedet kan ligge mulighed for at skabe synergi gennem samarbejde. Det kan f.eks. være i forhold til juridiske problemstillinger, udfordringer med at etablere dataadgang og infrastruktur, eller udfordringer med at gå fra udviklingsprojekt til drift.

Netværket skal i denne sammenhæng danne ramme for, at de gode erfaringer deles, og at projektressourcerne udnyttes til det, der er kerneaktiviteten i projekterne – nemlig at skabe løsninger, der gør en forskel.

Herudover er ambitionen, at netværket kan danne ramme for etablering af nye samarbejder om fælles udfordringer og udvikling af forskelligt materiale til adressering af de fælles behov - f.eks. drejebøger, anbefalinger til beslutningstagere, eller generiske samtykkemodeller.

Målgruppen

Du er i målgruppen for netværket, hvis du f.eks. arbejder på et sundhedsdataprojekt som:

  • Projektejer eller Projektleder
  • Data Scientist eller udvikler
  • Sundhedsfaglig medarbejder, der skal teste eller implementere en løsning
  • Data- og infrastrukturejer
  • Juridisk- eller etisk ekspert
  • Forsker
  • Virksomhed

Aktiviteter

Der holdes en række netværksmøder fordelt over året. Møderne arrangeres at MTIC og Regional Udvikling, Region Midtjylland og bygger på input fra de enkelte projekter i form af konkrete udfordringer eller forslag til emner, som kan behandles i netværket.

Herudover vil der ad-hoc blive etableret små autonome udviklings- og arbejdsgrupper i regi af netværket.

Læs mere om formål og baggrund.

Kontakt

Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker at blive en del af AI-netværket.

Det er gratis at deltage i netværket. Til gengæld forventer vi, at du har en stor villighed til at dele erfaringer og bidrage med input.

 

Jens Kjersgaard

Jens Kastrup Kjersgaard
Specialkonsulent

E: jenkje@rm.dk
M: 5150 6046

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Sundhedsinnovation

Thomas Holdgård Jensen
Project Manager, MTIC

Mail: thj@mtic.dk
Tlf.: 6016 8673