Innovative ildsjæle får hjælp til at omsætte idéer til konkrete produkter på kursusforløbet "Fra Idé til Løsning", der netop er blevet afholdt i Aarhus - organiseret og faciliteret af Region Midtjyllands Sundhedsinnovationsteam.

Der er god stemning, som emmer af kreativitet og innovation, da jeg træder ind ad dørene til et ellers meget almindeligt konferencelokale på Hotel Scandic i Aarhus. Her møder jeg tre entreprenante kursusdeltagere, en ambulanceredder og to farmakonomer, som samme dag skal afslutte kursusforløbet "Fra Idé til Løsning". Deltagerne har i forløbet udviklet på følgende ideer.

Ambulanceredderen vil gerne udvikle et transportbord, der skal monteres til ambulancernes akutbårer. Ved transport af patienter fra afdeling til ambulance og retur giver den store mængde af udstyr store gener for patient såvel som personale. Udviklingen af et transportbord vil derfor opfylde et reelt behov, der har eksisteret i flere år i præhospitalet.

Farmakonomerne vil gerne udvikle to løsninger. For det første vil de gerne udvikle en kanyleholder, der skal fiksere kanylen i den sikkerhedsbænk, som bruges under produktionen af antibiotika og penicilliner. For det andet vil de gerne udvikle et udstyr til hjælp af indstik/opløsning af hætteglas, som skal aflaste produktionspersonale og lette EGA. Disse løsninger vil betyde, at de vil få deres hverdag til at fungere bedre ved at aflaste produktionspersonalet.

Fra Idé Til Løsning skal hjælpe innovative ildsjæle til at udvikle og realisere deres idéer og på den måde imødekomme et behov eller finde løsningen på en udfordring, de er stødt på i deres hverdag. Forløbet er målrettet sundhedsprofessionelle og andre ansatte i Region Midtjylland.

Sundhedsinnovationsteamet specialiserer sig bl.a. i at skabe og igangsætte innovation på sundheds- og socialområdet og har særligt fokus på produktinnovation og at opbygge, styrke og forbinde den regionale infrastruktur og økosystemer – alt sammen for at skabe mere innovation med vilje. Det er blandt andet disse ambitioner, der har født Fra Idé til Løsning.  

Fra Idé Til Løsning er på nuværende tidspunkt blevet afholdt af to omgange. I denne omgang har forløbet haft særligt fokus på produktudvikling og strækker sig over fire dage.

Dag 1: Behovsafklaring og brainstorming
Dag 2: Idéløsning
Dag 3: Prototype udvikling
Dag 4: Netværk, økosystem og præsentation af idéer for panel

Målet for dagene er at ruste deltagerne til at modne deres idé og gøre dem klar til at videreudvikle den – ligesom en stor del af kurset handler om at koble dem med relevante samarbejdspartnere og støttefunktioner, så de ved, hvor de kan spørge om hjælp og information til deres projekter.

I konferencelokalet står alle deltagere klar med plancher, tegninger og prototyper, der viser den idé, de inden længe skal præsentere for et panel. Panelet består af tre innovationseksperter: Anne-Mette Sonne Andersen, Innovationskonsulent på Regionshospitalet Gødstrup, Carl Erik Jørgsen, specialist i Region Midtjyllands Sundhedsinnovationsteam og Peter Astrup, centerleder hos Test- og udviklingscenter for Velfærdsteknologi.

Billede fra ide til løsning

Da jeg taler med deltagerne efter deres præsentation ser de tilbage på et forløb, hvor de har været under en stor udvikling fra den indledende idé til det produkt, de præsenterede:

"Jeg havde én idé, da jeg kom. Men jeg blev bedt om at træde nogle skridt tilbage og pille min idé lidt fra hinanden for så at kunne rykke fremad igen. Denne proces gentog sig flere gange, fordi jeg hele tiden fik nye input, der gjorde, at jeg måtte skifte retning. Til sidst endte jeg med et helt andet produkt end jeg havde regnet med. Det er jo en fantastisk udvikling og enormt sjovt, og vel egentlig det innovation går ud på. Så forløbet har givet mig rigtig meget" (farmakonom 1).  

Deltagerne fremhæver, at forløbet har skab en fri legeplads, hvor der har været plads til at slippe fantasien løs og hvor de har fået lov til at være kreative med innovationsarbejdet. Især har samspillet mellem den fantasifyldte legeverden og deres virkelige professionelle verden været en øjenåbner for flere af deltagerne:

"I kraft af at vi står med tingene i hænderne til daglig, så ved vi jo også, hvad der fungerer, og hvad der bestemt ikke vil kunne fungere for vores kolleger. Selvom vi fik mange inputs, så vidste vi jo bare næsten med det samme, at der var nogle ting som ikke ville kunne fungere i hverdagen" (farmakonom 2).

Funderingen i virkelighedens sundhedsvæsen gør også, at deltagerne ikke er i tvivl om, at deres idéer til produkter kan ende med at skabe værdi for både dem selv og deres arbejdsplads:

"Hvis vi kommer igennem med et eller andet, som vi kan bruge, så vil det i hvert fald kunne lette vores arbejde en hel del. Så det er jo vores håb" (farmakonom 1).

Derfor er deltagerne også motiverede til at fortsætte deres innovationsarbejde efter forløbet for at kunne gøre en forskel for deres kolleger. Men en vigtig opdagelse for deltagerne har også været at finde ud af, at der er masser af hjælp at hente i arbejdet med innovation og at man ikke står alene med sine idéer:

"Jeg tager da i hvert fald en eller anden følelse med mig hjem med om, at præhospitalet er en del af noget større, og det er ikke bare vores egen lille afdeling. Der er egentlig mange andre i Region Midt, der også kan hjælpe os" (ambulanceredder).

Og der er ingen tvivl at spore, da jeg spørger deltagerne, om de vil anbefale andre at kaste sig ud at arbejde med innovation. Det har de da allerede gjort vidt og bredt, får jeg at vide af en storsmilende deltager.

Jeg forlader et lokale med tre sundhedsprofessionelle, der efter forløbet står med en idé, der nu er en konkret og realisérbar løsning, som de har mod på at gå ud i verden med.

Statusbilledet på projekterne i juni 2022 er, at de fortsat er fuldt i gang. Ved alle tre case er der indgået aftaler med eksterne producenter om at udarbejde prototyper, som nu skal afprøves i hverdagen.

Flere oplysninger

 

Kontakt:
Dennis Pedersen
Udviklingskonsulent

E: dennis.pedersen@ru.rm.dk
M: 2183 0269

Kontor: Sundhedsinnovation, Kultur og Uddannelse
Team: Sundhedsinnovation