Region Midtjylland giver op til 100.000 kr. i støtte til mindre udviklingsprojekter. Projekterne skal bidrage til et mere effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet, som har borgeren i centrum.

Der er primært tale om forprojekter, dvs. korte projektforløb, hvor man har behov for at teste en løsning over kort tid, frikøb af timer til spredning af en idé eller til prøvehandlinger. Det kan også være sparring i forbindelse med større fondsansøgninger eller planlæggelse og afholdelse af events. Det vigtigste er, at løsningen på sigt kan føre til noget større og være til gavn for vores borgere.

Hvad giver vi tilskud til?

Vi giver tilskud til udvikling af nye produkter, arbejdsformer og værktøjer, som har til formål at forbedre den generelle sundhed i Region Midtjylland, Danmark og internationalt. Projekterne skal støtte op om FNs verdensmål og skabe værdi for samfundet. Ydermere skal projektet ligge indenfor rammerne af den regionale udviklingsstrategi. Pga. COVID-19 situationen vil der blive taget særligt hensyn til ansøgninger, som har relation til bekæmpelsen af coronavirus samt innovation og læring i forhold til pandemier. I udgangspunktet kan der ikke ydes støtte til forskningsprojekter.

Hvem kan søge?

Tilskud kan søges af hospitaler og stabs og fællesfunktioner i Region Midtjylland, gerne i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Der gives ikke støtte til privatpersoner.

Generelle kriterier

 1. Innovation
  Initiativet skal være nyskabende. Regionen giver ikke tilskud til drift eller til ansøgers almindelige virksomhed.

 2. Inddragelse af økosystemet
  Initiativet skal gennemføres i brede partnerskaber, som på sigt vil inddrage flere aktører fra økosystemet (hospitaler, kommuner, virksomheder mm).

 3. Læring og ny viden 
  Læring og ny viden skal opsamles som en integreret del af forløbet. Viden og resultater skal videreformidles undervejs og efter endt projektforløb.

 4. Bæredygtig udvikling 
  Projektets indsats skal være bæredygtig og målet er at løsningen kan videreføres efter projektperioden.

 5. Medfinansiering 
  Vi stiller ikke direkte krav om medfinansiering, men vi forventer dog, at I ligger mindst 25 pct. oveni i form af arbejdstimer.

Hvordan søger jeg?

Du kan udfylde dette skema, eller du kan ringe til os, hvis du har behov for at drøfte din ide nærmere.

Vi giver svar på din ansøgning hurtigst muligt og altid indenfor en måned. Ansøgningen sendes til: sku@ru.rm.dk

For spørgsmål kan du kontakte Jonas Flintegaard. 

Revideret 11-06-2020